خوابیدن به پهلوی چپ

بازدیدها: 2349

سوال ها

1

چرا به هر پهلویی میخوابم احساس سنگینی میکنم؟

2

آیا به پهلو خوابیدن به جنین فشار میاره؟

3

جمع شدن جنین یک طرف پهلو خطرناکه؟

4

چاره بیخوابی در بارداری چیه؟

5

خوابیدن به پهلوی راست تو بارداری خطرناکه؟

6

درد داخل واژن در بارداری به خاطر چیه؟

7

درد شدید لگن در بارداری از چیه؟

8

علت نبض در واژن در بارداری چیه؟

9

صاف خوابیدن برای بچه داخل شکم خوب نیست؟

10

در حالت خوابیده چرخیدن ضرر نداره برای بچه؟

11

برای به پشت نخوابیدن در بارداری چه کنم؟

12

طاق باز خوابیدن در بارداری خطر داره؟

13

خوابیدن رو کمر در حاملگی از چه زمانی مشکل داره؟

14

خوابیدن به روی کمر برای جنین ضرر داره؟

15

آیا با خوابیدن رو پهلوی راستم جنین اذیت میشه؟

16

اگه به پشت بخوابی برای بچه خوب نیست؟

17

اگه به سمت راست هم بخوابیم ضرر داره برای بچه؟

18

خوابیدن به پهلو راست در اواخر بارداری خطرناکه؟

19

خوابیدن رو شکم در هفته هفتم ایرادی داره؟

20

تا کی میشه تو بارداری روی شکم خوابید؟

21

آیا در ماه های اول خوابیدن رو شکم ضرر داره؟

22

مشکل درست خوابیدن در حاملگی رو چی کار کنم؟

23

تنگی نفس موقع خوابیدن به سمت چپ از چی هست؟

24

از شدت درد لگد جنین طاق باز میخوابم. چی کار کنم؟

25

ممكنه به خاطر ديكلوفناك سديم جنين تكون نخوره؟

26

برای درد عفونت در بارداري پماد دیکلوفناک استفاده کنم؟

27

خوابیدن به پهلو در بچه سفالیک مشکلی نداره؟

28

فشار شکم روی بچه عرضی بیشتر از بقیه است؟

29

نحوه خوابیدن مادر در بچه عرضی باید به چه صورت باشه؟

30

ورم زیاد انگشت ها در بارداری چطور قابل درمانه؟

31

رانیتیدین و عرق نعنا برای معده در حاملگی مشکلی نداره؟

32

به خاطر معده درد بارداری عرق نعنا خوردن مشکلی نداره؟ شام نمیخورم یا خیلی سبک میخورم ولی باز اذیت میشم...

33

شمردن حرکات جنین چجوریه؟ کمتر شدن حرکت جنین در 33 هفته خطرناکه؟

34

کم شدن حرکت جنین اواخر بارداری طبیعیه؟ هفته 33 چقدر باید باشه؟

35

جنین از صبح تکون نخورده چی کار کنم؟ شیرینی هم خوردم و به پهلوی چپ خوابیدم

36

حرکت جنین بریچ به پهلوی راست می خوابم، بیشتر میشه. طبیعیه؟

37

حرکت جنین 22 هفته چقدر باشه کافیه؟

38

تکون خوردن زیاد جنین طبیعیه ؟ به پشت خوابیدن خطرناکه؟

39

درمان درد پهلو در بارداری چیه؟ نمیتونم به پهلو بخوابم. چی کار کنم؟

40

مراقبت از حرکات جنین بعد پیچیدن بند ناف چجوریه؟ بند ناف 360 درجه دور گردن پیچیده! باید چیکار کنم؟

41

خوابیدن درست با رحم دوشاخ در بارداری به چه صورته؟ روی شکم خوابیدن در بارداری به جنین آسیب میرسونه؟

42

استرس سقط جنین بخاطر مدل خوابیدن داره دیوونه م میکنه. یهو از خواب میپرم و میبینم بد خوابیدم