خوابیدن به پهلوی چپ

بازدیدها: 362

سوال ها

1

خوابیدن به پهلو در بچه سفالیک مشکلی نداره؟

2

فشار شکم روی بچه عرضی بیشتر از بقیه است؟

3

نحوه خوابیدن مادر در بچه عرضی باید به چه صورت باشه؟

4

ورم زیاد انگشت ها در بارداری چطور قابل درمانه؟

5

رانیتیدین و عرق نعنا برای معده در حاملگی مشکلی نداره؟

6

به خاطر معده درد بارداری عرق نعنا خوردن مشکلی نداره؟ شام نمیخورم یا خیلی سبک میخورم ولی باز اذیت میشم...

7

شمردن حرکات جنین چجوریه؟ کمتر شدن حرکت جنین در 33 هفته خطرناکه؟

8

کم شدن حرکت جنین اواخر بارداری طبیعیه؟ هفته 33 چقدر باید باشه؟

9

جنین از صبح تکون نخورده چی کار کنم؟ شیرینی هم خوردم و به پهلوی چپ خوابیدم

10

حرکت جنین بریچ به پهلوی راست می خوابم، بیشتر میشه. طبیعیه؟

11

حرکت جنین 22 هفته چقدر باشه کافیه؟

12

تکون خوردن زیاد جنین طبیعیه ؟ به پشت خوابیدن خطرناکه؟

13

درمان درد پهلو در بارداری چیه؟ نمیتونم به پهلو بخوابم. چی کار کنم؟

14

مراقبت از حرکات جنین بعد پیچیدن بند ناف چجوریه؟ بند ناف 360 درجه دور گردن پیچیده! باید چیکار کنم؟

15

خوابیدن درست با رحم دوشاخ در بارداری به چه صورته؟ روی شکم خوابیدن در بارداری به جنین آسیب میرسونه؟

16

استرس سقط جنین بخاطر مدل خوابیدن داره دیوونه م میکنه. یهو از خواب میپرم و میبینم بد خوابیدم