کمبود پروژسترون

بازدیدها: 525

سوال ها

1

تزریق پرولوتون بعد از دیدن لکه اشکالی نداره؟

2

درد زیر شکم و خونریزی و دفع دو لخته تو 7 هفته یعنی سقط؟

3

لکه بینی و خونریزی در هفته 9 منجر به سقط میشه؟

4

رگه های صورتی و قهوه ای در هفته 10 بارداری به خاطر چیه؟

5

ممکنه علت لکه بینی در هفته 9 بارداری جلو بودن جفت باشه؟

6

لکه خونی و ترشح قهوه ای و کمردرد در اوایل بارداری خطرناکه؟

7

علت لکه بینی زرد و قهوه ای به همراه خونابه در هفته 5 بارداری چیه؟

8

ممکنه لکه بینی قهوه ای به علت سرماخوردگی باشه؟

9

لکه بینی به علت نزدیکی سطحی در هفته 7 چه خطری داره؟

10

ممکنه ترشحات چرکی و قهوه ای در 7 هفته به علت قارچ باشه؟!

11

لکه بینی در 6 هفته به خاطر لانه گزینی هست؟

12

علت خروج خونابه در 7 هفته چیه؟

13

علت ترشحات قهوه ای بعد از نزدیکی چیه؟

14

لکه بینی قهوه ای با وجود رحم دوشاخ به علت سقط جنین ممکنه؟

15

ممکنه علت لک بینی در بارداری سقط قبلی باشه؟

16

لکه بینی قهوه ای درد زیر شکم و دفع لخته در هفته 7 نشانه سقطه؟

17

مصرف شیاف پروژسترون برای جلوگیری از سقط مجازه؟ ترشح قهوه ای دارم

18

درد کمر و دل در هفته 6 بارداری طبیعیه؟

19

برای جلوگیری از سقط مجدد بعد از آی وی اف چه کار کنم؟

20

دلیل لکه بینی فیبروم هست؟ دکترم نگفت دلیل این لکه بینیم چی بوده. اوایل بارداری هستم.

21

کمر درد و دل درد و لکه بینی قهوه ای در هفته 6 به چه علته؟

22

چرا با مصرف شیاف پروژسترون در هفته 10 لکه بینی قهوه ای دارم؟