هماتوم

بازدیدها: 2465

سوال ها

1

برای جذب هماتوم و رفع لکه بینی با سابقه سقط در هفته 6 چه کنم؟

2

ممکنه علت خونریزی و کمردرد در ماه دوم لخته دور بچه باشه؟

3

ساب کوریونیک هموراژی و لکه بینی قهوه ای بهم ربط دارن؟

4

خونریزی صورتی روشن در هفته 9 شده قرمز و قهوه ای چیکار کنم؟

5

دفع لخته های کوچک با لکه بینی قهوه ای یعنی دفع هماتوم؟

6

شیاف پروژسترون میذارم ولی هنوز لکه بینی دارم. سونوگرافی برم؟

7

دفع بافت گوشتی نشانه سقط هست؟

8

دلیل اسهال شدن بعد مصرف شیاف پروژسترون چیه؟

9

پرولوتون واسه جنین ضرر نداره؟

10

احتمال سقط بعد از کنده شدن جفت هست؟

11

علت ایجاد هماتوم (لخته شدن خون پشت جفت) در بارداری چیه؟

12

قرص هیوسین برای جلوگیری از سقط در هفته 19 بارداری تجویز میشه؟

13

با جفت قدامی نزدیکی بدون جلوگیری در بارداری مشکلی داره؟

14

خونریزی جفت جلو با فعالیت زیاد در بارداری نیاز به مراقبت داره؟

15

شیاف فرتیژست در هفته 5 بارداری برای چی خوبه؟

16

تهدید به سقط از هفته چند کمتر میشه؟ هماتوم داشتم ولی یک هفته س دیگه لک بینی ندارم...

17

سقط فراموش شده و هماتوم به هم ارتباطی دارن؟ برای اطمینان از سلامت جنین باید چیکار کنم؟

18

قرص اورتژستان برای رفع هماتوم کافیه؟ لکه سیاه میبینم و گاهی هم تبدیل به خونریزی میشه...

19

خون پشت جفت خطر سقط داره؟ برای سونوی قلب که رفتم یه سانت خون پشت جفت بود...

20

لخته خون پشت جفت توی سونوگرافی خیلی خطرناکه؟ اگه تا تاریخ سونوی بعدی خوب نشه چی؟

21

لک بینی و عفونت دلیل سوراخ شدن کیسه آب هستن؟ هماتوم و خونریزی باعث سقط شدن؟

22

گرمای بدن در بارداری به هماتوم ارتباطی داره؟ شکم و کمرم خیلی داغ میشه انگار تب دارم...

23

آزمایش CVS برای اولین بارداری در 40 سالگی حتما باید انجام بشه؟ نمیشه فقط غربالگری انجام بدم؟

24

ممکنه درد زیر شکم در هفته 8 بارداری به خاطر هماتوم باشه؟

25

ایست قلبی جنین با هماتوم همراه با خونریزیه یا سقط فراموش شده؟

26

لخته خون سیاه در بارداری به خاطر خونریزی پشت جفته؟

27

برای رفع شدن هماتوم باید چیکار کرد؟

28

لخته خون پشت جفت با توجه به سابقه سقط خطرناکه؟

29

ممکنه دفع لخته خون در هفته هشتم بارداری هماتوم باشه؟

30

هماتوم در مارژین تحتانی در سونوگرافی هفته 9 بارداری چیه؟

31

هماتوم باعث رشد نکردن جنین میشه؟

32

علائم جذب هماتوم در بارداری چیاست خانم کارشناس؟

33

درد پشت در هفته 11 بارداری میتونه به خاطر هماتوم باشه؟

34

آمپول کلگزان برای جذب هماتوم استفاده کنم؟ از کجا میتونم بفهمم هماتون جذب شده؟

35

استراحت مطلق درصورت وجود هماتوم تا چه زمانی ادامه داره؟ چقدر میتونم از جام بلند شم؟

36

رفتم سونو گفتن پشت بچه لخته خون هست. شیاف رو که قطع کردم خونریزی دوباره شروع کرد

37

لکه بینی به خاطر دفع هماتوم ممکنه ایجاد شه؟ من به خاطر لکه بینی قهوه ای البته بستری شدم

38

بعد از جذب شدن هماتوم نزدیکی ضرر داره؟ اوایل بارداری به خاطر هماتوم لکه بینی داشتم

39

فعالیت شدید لکه بینی به همراه داره؟ سونو واژینال دادم میگه اطراف بچه خون هست.