لخته خون

بازدیدها: 563

سوال ها

1

دفع لخته خون مثل عدس در هفته 11 یعنی جنین حتما سقط میشه؟

2

دفع لخته مثل جگر سفید و بعد لخته خونی در هفته 5 یعنی سقط؟

3

دفع لخته خیلی کوچک بعد نزدیکی در 4 هفته یعنی بچه سقط شده؟

4

ممکنه علت دفع لخته خونی عفونت زنان است؟

5

بعد از دفع شدن لخته با دارو سونوگرافی نیازه؟

6

لخته کوچک و درد کم تخمدان در هفته 13 بعد فعالیت زیاد خطرناکه؟

7

ممکنه علت خونریزی و کمردرد در ماه دوم لخته دور بچه باشه؟

8

علت خونریزی از هفته ١٠ سقط یکی از قل هاست یا پایین بودن جفت؟

9

دیدن لخته خون خشک شده و لکه قهوه ای در 10 هفته خطرناکه؟

10

اندازه رویان در 9 هفتگی هنگام سقط کردن چقدره؟

11

اگر سقط همراه خونریزی و لخته ولی بدون درد باشه خطرناکه؟

12

دیدن قطره خون قهوای مایل به سیاه نشانه سقط هست؟

13

ممکنه دلیل درد زیر دل و کمر بقایای جنین در رحم باشه؟

14

پریود شدن بعد از سقط چقدر زمان میبره؟

15

درد زیر دل بعد سقط بعد از دفع لخته و خون طبیعیه؟

16

دفع تکه جگر مانند از علائم باقی ماندن بقایا بعد از کورتاژ است؟

17

درد و ورم باسن به علت تزریق فرتیژست است؟

18

علت لخته خون در بینی در بارداری چیه؟

19

سقط جنین با قرص و دارو گیاهی در هفته 13 با وجود اعتیاد ممکنه؟

20

خونریزی شدیدی بعد سقط دارم. چی کار کنم؟

21

سقط جنین 9 هفته ای با تست بتا و بی بی چک قابل تشخیصه؟

22

علت کمرنگ شدن بی بی چک بعد خونریزی و دفع لخته در 7 هفته چیه؟

23

سقط جنین دو ماهه با پاره شدن کیسه آب همراهه یا خونریزی؟

24

خطر تهدید به سقط با قطع لکه بینی و درد زیرشکم وجود داره؟

25

آمپول رولکسان در بارداری برای چی تجویز میشه؟

26

PTT چیه؟

27

خون مردگی زیر ناخن انگشت شست هر دو دست خیلی خطرناکه؟ چرا همچین اتفاقی افتاده؟

28

علت لکه بینی سیاه 10 روز قبل از پریود در 37 سالگی چیه؟