دندانپزشک

بازدیدها: 2402

سوال ها

1

برای درد دندان حین شیردهی چی کار کنم؟

2

شیاف دیکلوفناک برای درد دندان در بارداری مجازه؟

3

خون دندون برای جنین خطرناک نیست؟ دندون عقلمو جراحی کردم.

4

مصرف ژلوفن در بارداری برای دندان درد اشکالی داره؟ آموکسی سیلین برای جنین خطرناکه؟

5

آموکسی سیلین برای عفونت دندان در بارداری استفاده کنم؟

6

راه حل کاهش درد دندان در دوران بارداری چیه؟ نمیتونم خودمو به دکتر برسونم و توی خونه م

7

مصرف مسکن گیاهی در دوران بارداری تا چه اندازه توصیه میشه؟

8

مصرف مسکن در ماه های آخر بارداری به بچه آسیب میزنه؟

9

ژلوفن برای درد دندان در بارداری میتونه قابل استفاده باشه؟

10

کشیدن دندان در اواخر بارداری بدون آسیب است؟

11

درمان لثه ملتهب در بارداری چجوریه و چیکار میتونم بکنم؟

12

رفتن پیش دندانپزشک در اوایل دوران بارداری امکان پذیره؟ دندان درد شدید دارم...

13

کشیدن دندان عقل در دوران بارداری بی خطره؟ هفته 24 ام و خیلی درد دارم

14

برای دندان درد در اوایل بارداری چیکار کنم؟