درد پهلو در بارداری

بازدیدها: 2652

سوال ها

1

احتمال تشخیص جنسیت در هفته 12 هست؟

2

چرا بعد از زایمان هنوز سمت چپم درد میکنه خانم ماما؟

3

علت گرفتگی سمت چپ شکم در اوایل بارداری چیه؟

4

دیکلوفناک برای درد پهلو در بارداری میشه بخورم؟

5

شیاف فرتیژست برای جنین خطرناکه؟

6

چاره بیخوابی در بارداری چیه؟

7

چرا به هر پهلویی میخوابم احساس سنگینی میکنم؟

8

آیا به پهلو خوابیدن به جنین فشار میاره؟

9

یه لحظه خوابیدن روی شکم برای جنین خطرناکه؟

10

از شدت درد لگد جنین طاق باز میخوابم. چی کار کنم؟

11

درد سمت چپ شکم به خاطر جفت پایین اتفاق میفته؟

12

عطسه کردن برای جنین خطر داره؟ انقد عطسه کردم پهلوم درد گرفت

13

ربط درد کتف و گردن به معده چیه؟ هفته 18 بارداری ام.

14

درد زیر دل و پهلو و ترشح آبکی نشونه چیه؟ باردارم و ترشحم زیاده

15

آموکسی سیلین برای عفونت ادرار در بارداری برای جنین ضرر داره؟

16

درد پهلو زیر قفسه سینه به خاطر چیه؟ استراحت که میکنم خوب میشه

17

پهلو درد با سفکسیم خوب میشه؟ انقدر درد میکنه که نفس کشیدن هم اذیته

18

درمان درد پهلو در بارداری چیه؟ نمیتونم به پهلو بخوابم. چی کار کنم؟

19

کورپوس لوتئوم در تخمدان چپ خطرناکه؟ هنوز قلب بچه تشکیل نشده، ممکنه بخاطر کیست باشه؟

20

درد کلیه و پهلو در بارداری به چه دلیلی ایجاد میشه؟ اواسط دوره بارداریم هستم...