درد پهلو در بارداری

بازدیدها: 417

سوال ها

1

درد در حال تشدید در ناحیه تخمدان در هفته 14 چه خطری داره؟

2

چرا بعد از زایمان هنوز سمت چپم درد میکنه خانم ماما؟

3

علت گرفتگی سمت چپ شکم در اوایل بارداری چیه؟

4

دیکلوفناک برای درد پهلو در بارداری میشه بخورم؟

5

مصرف شیاف فرتیژست به علت کمردرد برای جنین خطری داره؟

6

چاره بیخوابی در بارداری چیه؟

7

چرا به هر پهلویی میخوابم احساس سنگینی میکنم؟

8

آیا به پهلو خوابیدن به جنین فشار میاره؟

9

روی شکم خوابیدن در بارداری برای یه لحظه برای جنین خطرناکه؟

10

از شدت درد لگد جنین طاق باز میخوابم. چی کار کنم؟

11

درد سمت چپ شکم به خاطر جفت پایین اتفاق میفته؟

12

عطسه کردن برای جنین خطر داره؟ انقد عطسه کردم پهلوم درد گرفت

13

ربط درد کتف و گردن به معده چیه؟ هفته 18 بارداری ام.

14

علت درد زیر شکم و ترشح آبکی زیاد در هفته 6 بارداری چیه؟

15

آموکسی سیلین برای عفونت ادرار در بارداری برای جنین ضرر داره؟

16

پهلو درد با سفکسیم خوب میشه؟ انقدر درد میکنه که نفس کشیدن هم اذیته

17

درمان پهلو درد در هفته 8 بارداری چیه؟

18

درد پهلو و کلیه چپ در هفته ۱۶ بارداری چه دلیلی داره؟