سوال
بازدیدها: 1629

قلب جنین هفته چند تشکیل میشه؟ سن بارداری رو براساس آخرین پریود حساب میکنن؟

شیوه محاسبه سن حاملگی سونوگرافی ساک حاملگی محاسبه سن بارداری هفته 5 بارداری تخمک گذاری تشکیل قلب جنین لقاح کیت تخمک گذاری سن حاملگی اولین روز آخرین قاعدگی قلب جنین ساک بارداری
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس. قلب جنین هفته چند تشکیل میشه؟

تاریخ آخرین پریود من 20 مهر بوده و از کیت تخمک گذاری استفاده میکردم.

در تاریخ 6 آبان دو خط بوده و الان باردارم.

ولی 16 آذر سونو رفتم و گفتن در هفته پنج بارداری هستم و قلب تشکیل نشده و فقط ساک حاملگی رو دیدن.

مشکلی هست یا نه؟

قلب کی تشکیل میشه؟

سن بارداری رو شما از آخرین پریودی حساب میکنین یا روز تخمک گذاری؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان گل.

ممکنه لقاح دیرتر اتفاق افتاده باشه.

قلب بین 6 تا 8 هفته دیده میشه.

مبنای محاسبه سن بارداری، آخرین پریوده. چون تاریخ دقیق تخمک گذاری مشخص نمیشه.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!
ساک حاملگی