سوال
بازدیدها: 4096

دمنوش برای باز شدن دهانه رحم خوبه؟ ضرر نداره؟

مصرف گل گاوزبان در بارداری دمنوش معاینه قبل زایمان کیسه آب باز شدن دهانه رحم زعفران گل گاوزبان رازیانه زیره گلاب ماساژ پیاده روی قر کمر هفته 38 بارداری بشین پاشو
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس.

دمنوش گل گاوزبان باز شدن دهانه رحم رو تسریع میکنه؟

هفته 38 بارداری ام.

دیروز رفتم معاینه لگنی گفت دهانه رحمم یکسانت باز شده.

میخوام بیشتر دهانه رحمم باز شه.

_ شنیدم خوردن دمنوش برای باز شدن دهانه رحم خوبه. مثل این دمنوش ها:

رازیانه، زیره، زعفران، تخم شوید، گل گاوزبان، گلاب و نبات

 ضرری نداره؟

اگه اینا برا بچه ضرری نداره خوردنشونو شروع کنم.

یکی از دوستام میگفت بشین پاشو زیاد انجام بده. برای بچه خطری نداره؟

_ چند مرتبه تو روز بشین پاشو برم؟

کیسه آب پاره نمیشه یا سر بچه اذیت نمیشه؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام مامان جان.

دمنوش ضرر نداره، مصرف کن.

بشین پاشو آروم باشه نباید خودت رو خسته کنی.

نوک سینه رو ماساژ بده.

کمرت رو قر بده.

پیاده روی کن.

 اگه سر بچه تو لگن اومده بشین پاشو خیلی توصیه نمیشه، نمیخواد انجام بدی.

نهایت روزی پنج دقیقه با آرامش انجام بده.

زایمان شاد و خوبی داشته باشی عزیزم!

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!
دمنوش