دل درد در بارداری

بازدیدها: 902

سوال ها

1

ممکنه عفونت ادراری دلیل دل درد در هفته 5 بارداری باشه؟

2

خوردن فلافل در هفته 26 بارداری اشکال نداره؟

3

برای برطرف شدن ضعف در اوایل بارداری باید چیکار کرد؟

4

تنگی نفس بعد آمپول بتامتازون طبیعیه؟

5

احتمال سقط به علت زخم شدن واژن حین نزدیکی هست؟

6

نداشتن قلب در 8 هفته و خروج خون بعد ادرار دلیل بر سقطه؟

7

ریختن آب منی داخل رحم در هفته 22 باعث زایمان زودرس میشه؟

8

درد شدید دل هفته 34 بارداری دوقلو خطرناکه؟

9

تزریق دوباره پرولوتون بعد از دل درد مشکلی نداره؟

10

تزریق پرولوتون بعد از دیدن لکه اشکالی نداره؟

11

آیا خوابیدن به پهلوی راست در هفته 26 بارداری ضرر داره؟

12

دلیل دل درد در بچه سفالیک چیه؟

13

افزایش دل درد مادر در جنین عرضی طبیعیه؟

14

قرص هیوسین در بارداری برای چیه؟

15

قرص هیوسین برای دلپیچه ضرری برای جنین در هفته 24 داره؟

16

سوزش و ناراحتی معده در بارداری طبیعیه؟

17

درد دور ناف در هفته 6 بارداری نشانه چیست؟

18

روی پا وایسادن در بارداری باعث دلدرد و کمردرد میشه؟ با استراحت یکم خوب شدم...

19

با وجود انقباض و دردهای نامنظم شکم در هفته 32 نیاز به استراحته؟

20

تنقیه در بارداری برای جنین خطرناکه؟

21

دل درد بخاطر پایین بودن جفت مشکلی داره؟ توی غربالگری بهم گفتن جفت پایینه...

22

کیست کورپوس لوتئوم (لوتئال) در تخمدان چپ در بارداری یعنی چه؟

23

زیره برای رفع نفخ در بارداری میتونه استفاده بشه؟ اگر میشه چقدر استفاده کنم و چجوری؟

24

زیره دل درد بارداری رو درمان میکنه؟ معده درد شدید دارم و عرق نعنا هم فایده نداشته...