قند

بازدیدها: 2008

سوال ها

1

ممکنه علت جوش صورت در بارداری مواد غذایی گرم باشه؟

2

قند پیش از بارداری 94 یعنی دیابت بارداری میگیرم؟

3

اضافه وزن نرمال در بارداری باید چه میزان باشه؟

4

نزدیکی باعث پاره شدن کیسه آب میشه؟ بطور کلی چه کارهایی باعث پارگی کیسه آب میشن؟

5

راهکار برای پاره نشدن کیسه آب چیه؟ این بارداری سوممه و تو دو بارداری قبلی کیسه آبم پاره شد...

6

حجم مایع آمنیوتیک 20 باشه ضرری داره؟ دیابت ندارم و ارتفاع رحم هم نسبت به سن بارداری نرماله

7

آب خوردن به افزایش آب دور جنین کمک میکنه؟ حجم مایع آمنیوتیک 9 سانتی متر تخمین زده شده...

8

مشکل جنین درصورت زیاد بودن آب دورش چیه؟ آب دور جنین افزایش پیدا کرده دلیلش چیه؟

9

سونوگرافی آب دور جنین 225mm نشون داد. قندم بالا نیست و دیابت ندارم. چرا همچین اتفاقی افتاده؟

10

مایع آمنیوتیک زیاد بدون قند حاملگی عجیب نیست؟ گفتن مایع آمنیوتیک بیشتر از حد نرماله...

11

سوزن سوزن شدن انگشتان پا در بارداری به چه علته؟

12

خوردن تخم مرغ خام در بارداری مجازه؟ میشه تو این دوران خام گیاهخوار بود؟