کلسیم

بازدیدها: 673

سوال ها

1

برای درد دندان حین شیردهی چی کار کنم؟

2

برای پسردار شدن چی نباید بخوریم؟

3

درد شدید لگن در بارداری از چیه؟

4

آیا در صورت نخوردن شیر کلسیم در بارداری به بدن نمیرسه؟

5

ناسازگاری مکمل کلسی کر با معده چطور قابل جبرانه؟

6

غلت زدن باعث پیچیدن بند ناف دور گردن میشه؟ شبا از درد پا خوابم نمیبره و همش دارم غلت میزنم...

7

بی حسی دست از اول بارداری یعنی چی؟ چرا اینجوری میشه؟

8

پا درد و بی حسی دست در بارداری خیلی اذیتم میکنه. چیکار میتونم بکنم؟

9

علت گز گز اندام ها در بارداری چیه؟ قرص آهن میخورم. کم خونی هم ندارم

10

گز گز کردن دست و پا در اواخر بارداری به چه دلیل اتفاق میفته؟

11

قرص پریناتال و آ اس آ در بارداری ضرر داره؟ دستم گز گز میکنه و سوزن سوزن میشه

12

خواب رفتن دست در هفته 22 بارداری به خاطر چیه؟

13

گروه خونی شوهرم معلوم نیست روگام برای جنین مشکلی ایجاد میکنه؟ گروه خونی من منفیه...

14

کم شدن وزن مادر در اواخر بارداری به معنی وزن نگرفتن جنین است؟

15

خوردن تخم شربتی با آب ولرم در بارداری ضرر نداره؟ من اوایل بارداری هستم...

16

جگر برای جنین در اوایل بارداری ضرر داره؟ ممکنه آسیبی به بچم رسیده باشه؟