وزن و قد جنین در طول دوره بارداری

وزن و قد جنین در طول دوره بارداری

بازدیدها: 2000

شاید برای شما مادر عزیز جالب باشه که بدونی وزن و قد جنین در طول دوره بارداری چطوری تغییر می کنه ! میدونی جنین چطور و با چه مواد غذایی بیشتر وزن می گیره؟

  وزن و قد جنین به صورت نرمال تو هفته های مختلف بارداری تغییر می کنه. ممکنه برای بعضی جنین ها دیرتر، زودتر، کمتر یا بیشتر تغییرات صورت بگیره. اصلا نگران نباش! همین که پزشک سلامت و روند رشد جنین رو تایید کنه کافیه مادر عزیز ! خیلی ها دوست دارن جنین بیشتر وزن بگیره و تپل مپل بشه ! بهتره سوالات پایین صفحه رو بخونید.  

افزایش قد و وزن جنین هفته به هفته: 

هفته 5) قد : 5 تا 7 میلیمتر وزن :1 گرم

هفته 6) قد : 8 تا 10 میلیمتر وزن : 2 گرم

هفته 7) قد : 17 تا 20 میلیمتر وزن : 3 گرم

هفته 8) قد : 25 تا 35 میلیمتر وزن : 4 گرم

هفته 9) قد : 44 تا 46 میلیمتر وزن : 5 گرم

هفته 10) قد : 50 تا 60 میلیمتر وزن : 6 گرم

هفته 11) قد : 65 تا 75 میلیمتر وزن : 8 گرم

هفته 12) قد : 85 میلیمتر وزن : 9 تا 12 گرم

هفته 13) قد : 10 سانتیمتر وزن : 20 تا 25 گرم

هفته 14) قد : 12.5 سانتیمتر وزن : 65 تا 70 گرم

هفته 15) قد : 14-13 سانتیمتر وزن : 70 تا 75 گرم

هفته 16) قد : 14 تا 16 سانتیمتر وزن : 80 گرم

هفته 17) قد : 16 سانتیمتر وزن : 100 تا 120 گرم

هفته 18) قد : تا 20 سانتیمتر وزن : 160 تا 180 گرم

هفته 19) قد : 20 تا 22 سانتیمتر وزن : 200 تا 220 گرم

هفته 20) قد : 25 سانتیمتر وزن : 280 گرم

هفته 21) قد : 25 تا 26 سانتیمتر وزن : 370 گرم

هفته 22) قد : 27 تا 28 سانتیمتر وزن : 400 تا 420 گرم

هفته 23) قد : 28 تا 29 سانتیمتر وزن : 500 تا 550 گرم

هفته 24) قد : 30 سانتیمتر وزن : 600 گرم

هفته 25) قد : 31 سانتیمتر وزن : 700 گرم

هفته 26) قد : 32 سانتیمتر وزن : 800 تا 850 گرم

هفته 27) قد : 33 تا 34 سانتیمتر وزن : 900 گرم

هفته 28) قد : 35 سانتیمتر وزن : 1000 گرم

هفته 29) قد : 36 سانتیمتر وزن : 1200 گرم

هفته 30) قد : 37 تا 38 سانتیمتر وزن : 1400 گرم

هفته 31) قد : 38 سانتیمتر وزن : 1600 گرم

هفته 32) قد : 39 سانتیمتر وزن : 1800 گرم

هفته 33) قد : 41 سانتیمتر وزن : 2000 گرم

هفته 34) قد : 42.5 سانتیمتر وزن : 2200 گرم

هفته 35) قد : 44 سانتیمتر وزن : 2500 گرم

هفته 36) قد : 45 سانتیمتر وزن : 2700 گرم

هفته 37) قد : 46 سانتیمتر وزن : 2900 گرم

هفته 38) قد : 47 سانتیمتر وزن : 3100 گرم

هفته 39) قد : 49 سانتیمتر وزن : 3250 گرم

هفته 40) قد : 50 سانتیمتر وزن : 3500 گرم