تنگی نفس

بازدیدها: 709

سوال ها

1

تنگی نفس بعد آمپول بتامتازون طبیعیه؟

2

تنگی نفس از عوارض بتامتازون هست؟

3

ممکنه تپش قلب به خاطر سر پا بودن جنین باشه؟

4

راه حل تنگی نفس شدید در بارداری چیه؟

5

استفاده از اسپری اکسیژن در بارداری برای تنگی نفس مجازه؟

6

عوارض آمپول بتامتازون در بارداری چیه؟

7

بارداری پوچ با وجود کیسه زرده و ساک حاملگی ممکنه؟

8

ممکنه تنگی نفس از عوارض سقط جنین باشه؟

9

برای بهبود سر درد بوی نفت در بارداری چه کنم؟

10

عوارض آمپول پرولوتون بر جنین پسر چیه؟

11

استفاده از اسپری آسم در بارداری اشکالی نداره؟

12

امکان زایمان طبیعی با وجود آسم خفیف و تنگی نفس وجود داره؟

13

مصرف اسپری سیمبیکورت در بارداری ضرر نداره؟

14

تنگی نفس و خس خس سینه در بارداری چجوری قابل درمانه؟

15

جنین 33 هفته به دنیا بیاد زنده میمونه ؟

16

تنگی نفس و درد معده و گلودرد به چه علته؟ گلوم میسوزه

17

زایمان طبیعی باوجود تنگی نفس امکان پذیره؟ حرص خوردن و اعصاب خردی روی جنین تاثیر منفی میذاره؟

18

سفت شدن شکم بعد تزریق بتامتازون طبیعیه؟

19

خوردن کله پاچه باعث سردرد در بارداری میشه؟ احساس تنگی نفس دارم و بدنم بی حاله...