لکه بینی در اوایل بارداری

لکه بینی در اوایل بارداری

بازدیدها: 1405

سوال ها

1

دیدن لخته خون خشک شده و لکه قهوه ای در 10 هفته خطرناکه؟

2

دیدن مایع قهوه ای کمرنگ روی دستمال در اوایل بارداری چیز بدیه؟

3

ممکنه خون بعد سقط به حالت لکه بینی باشه یا لخته میاد؟

4

ممکنه علت لکه بینی در هفته 9 بارداری جلو بودن جفت باشه؟

5

لکه قهوه ای روشن در اوایل بارداری خطرناکه؟!

6

لکه بینی به علت نزدیکی سطحی در هفته 7 چه خطری داره؟

7

با وجود تزریق آمپول پرولوتون بازم احتمال سقط هست؟

8

در هفته 4 بارداری برای جلوگیری از سقط و لک بینی شیاف میدن؟

9

لکه بینی مختصر بدون تکرار در هفته 10 خطرناکه؟

10

علت درد تخمدان چپ به همراه لکه بینی خفیف در ۸ هفته بارداری چیه؟

11

دفع لخته مثل جگر سفید و بعد لخته خونی در هفته 5 یعنی سقط؟

12

دفع لخته خیلی کوچک بعد نزدیکی در 4 هفته یعنی بچه سقط شده؟

13

ساب کوریونیک هموراژی و لکه بینی قهوه ای بهم ربط دارن؟

14

رگه های صورتی و قهوه ای در هفته 10 بارداری به خاطر چیه؟

15

لکه بینی در اوایل بارداری بعد از ارضا شدن خطرناکه؟

16

امکان تکرار لکه بینی بعد از قطع شدنش هست؟

17

ممکنه لکه بینی قهوه ای به علت سرماخوردگی باشه؟

18

ممکنه ترشحات چرکی و قهوه ای در 7 هفته به علت قارچ باشه؟!

19

ممکنه عطسه باعث لکه بینی قهوه ای و درد رحم در هفته 7 بشه؟

20

ممکنه عفونت، علت لکه بینی قهوه ای در هفته 12 باشه؟!

21

سونوگرافی رحم و ضمائم یعنی چه؟

22

ترشحات خونابه ای روی دستمال در اوایل بارداری نشانه چیه؟

23

سقط و لکه بینی چند روز طول میکشه؟

24

تفاوت لکه بینی در بارداری و خونریزی سقط چیه؟

25

کیوی در بارداری بده بخورم؟ یبوست شدم.

26

با وجود لکه بینی در بارداری باید شیردهی رو قطع کنم؟

27

ممکنه علت لک بینی قهوه ای شیاف فرتیژست باشه؟

28

لکه بینی قهوه ای با وجود رحم دوشاخ به علت سقط جنین ممکنه؟

29

ممکنه علت لک بینی در بارداری سقط قبلی باشه؟

30

یک ساک حاملگی حاوی جنین بدون FHR در کاویته رحم یعنی چی؟

31

مصرف شیاف فرتیژست به خاطر لک بینی و ترشح سفید مجازه؟

32

برای لکه بینی و درد زیر دل لازمه آمپول پرولوتون تزریق کنم؟

33

دلیل تجویز آمپول پرولوتون به جای شیاف پروژسترون چیه؟

34

ایست قلب جنین و فیبروم بهم مربوطه؟

35

ممکنه علت خونریزی قهوه ای در هفته ۸ بارداری فیبروم باشه؟

36

مسافرت در هفته 11 بارداری با سابقه لکه بینی مجازه؟