لکه بینی در اوایل بارداری

لکه بینی در اوایل بارداری

بازدیدها: 55451

سوال ها

1

لکه بینی یعنی سقط؟ هفته 4 بارداری شیاف ضد لکه بینی میدن؟

2

چرا با وجود مصرف شیاف پروژسترون لکه بینی دارم؟

3

قرص آ اس آ در بارداری برای جلوگیری از سقط تجویز میشه؟

4

زمان جذب شیاف پروژسترون چقدر هست؟ ببخشید امکان داره لکه بینی از عفونت باشه؟ بدجور سرما خوردم

5

لکه بینی ابتدای بارداری خیلی خطرناکه؟ من دو شب پیش لک دیدم ولی دیگه تکرار نشد

6

ممکنه علت لک بینی قهوه ای شیاف فرتیژست باشه؟

7

ممکنه علت لک بینی قهوه ای خون قاعدگی های نامنظم قبلی باشه؟

8

دیدن ساک بارداری و ندیدن جنین یعنی سقط میشه؟

9

ممکنه علت لک بینی در بارداری سقط قبلی باشه؟

10

لک بینی قهوه ای و درد زیر شکم نشانه سقط است؟

11

تفاوت بارداری پوچ و بارداری خارج رحمی چیه؟

12

یک ساک حاملگی حاوی جنین بدون FHR در کاویته رحم یعنی چی؟

13

سقط به علت نداشتن قلب جنین در هفته ۸ چقدر زمان میبره؟

14

ساک بارداری خیلی پایین یعنی چی؟ لک قهوه ای دارم.

15

مصرف شیاف فرتیژست به خاطر لک بینی و ترشح سفید مجازه؟

16

تزریق پرولوتون بعد از دیدن لکه اشکالی نداره؟

17

دلیل تجویز آمپول پرولوتون به جای شیاف پروژسترون چیه؟

18

سقط به خاطر میوم ممکنه اتفاق بیافته؟ سونو نوشته میوم اینترامورال دارم. من دوبارم سقط داشتم.

19

فیبروم باعث مردن جنین میشه؟ جنین خواهرم دچار ایست قلبی شده

20

احتمال سقط با وجود فیبروم هست؟ پایین رحم فیبروم دارم. لکه بینی داشتم و ازم یه چیزی مثل جگر خارج شد.

21

علت خونریزی فیبروئید رحمی میتونه باشه؟ استرس دارم بابت سقط جنین. چند قطره خونریزی قهوه ای رنگ داشتم.

22

دلیل لکه بینی فیبروم هست؟ دکترم نگفت دلیل این لکه بینیم چی بوده. اوایل بارداری هستم.

23

ببخشید فیبروم باعث خونریزی شدید میشه؟ کدام نوع فیبروم باعث خونریزی میشه؟

24

برای قطع خونریزی در بارداری شیاف و رعایت چه چیزایی خوبه؟ دکتر تا ده روز برام شیاف نوشته، خونریزیم کم شده...

25

شیاف و آ اس آ برای جلوگیری از سقط تجویز میشه؟ شیاف رو از واژن استفاده کنم یا مقعد؟