لکه بینی به دلیل هماتوم

لکه بینی به دلیل هماتوم (لخته شدن خون پشت جفت)

بازدیدها: 1662

سوال ها

1

ساب کوریونیک هموراژی و لکه بینی قهوه ای بهم ربط دارن؟

2

توده خون کنار جفت و لکه بینی قهوه ای در هفته 11 خطرناکه؟

3

برای لکه بینی قهوه ای با وجود هماتوم در هفته 10 چیکار کنم؟

4

دفع بافت گوشتی نشانه سقط هست؟

5

علت ایجاد هماتوم (لخته شدن خون پشت جفت) در بارداری چیه؟

6

هماتوم در مارژین تحتانی در سونوگرافی هفته 9 بارداری چیه؟

7

رفتم سونو گفتن پشت بچه لخته خون هست. شیاف رو که قطع کردم خونریزی دوباره شروع کرد

8

لکه بینی به خاطر دفع هماتوم ممکنه ایجاد شه؟ من به خاطر لکه بینی قهوه ای البته بستری شدم

9

برای جذب هماتوم و رفع لکه بینی با سابقه سقط در هفته 6 چه کنم؟

10

بعد از جذب شدن هماتوم نزدیکی ضرر داره؟ اوایل بارداری به خاطر هماتوم لکه بینی داشتم

11

شیاف پروژسترون میذارم ولی هنوز لکه بینی دارم. سونوگرافی برم؟

12

در بارداری پوچ عدد بتا چگونه بالا میرود؟

13

لکه بینی قهوه ای با وجود رحم دوشاخ به علت سقط جنین ممکنه؟

14

ممکنه علت لک بینی در بارداری سقط قبلی باشه؟

15

لکه بینی قهوه ای درد زیر شکم و دفع لخته در هفته 7 نشانه سقطه؟

16

احتمال سقط بعد از کنده شدن جفت هست؟

17

دلیل لکه بینی فیبروم هست؟ دکترم نگفت دلیل این لکه بینیم چی بوده. اوایل بارداری هستم.

18

شیاف فرتیژست در هفته 5 بارداری برای چی خوبه؟