رابطه جنسی در بارداری

سایر مسائل درباره رابطه جنسی در بارداری

بازدیدها: 436

حالا میرسیم به سایر مسائل درباره رابطه جنسی در بارداری.

مثل نزدیکی در اواخر بارداری.

لوازم مورد استفاده در برقراری رابطه جنسی در این دوران.

و همچنین ریختن مایع منی در واژن در هنگام بارداری.

سؤالا و جواباشونو با دقت بخونین.