بواسیر

بواسیر

بازدیدها: 1895

سوال ها

1

بیرون زدگی مقعد در بارداری بعد زایمان خوب میشه؟

2

خونریزی همراه دفع مدفوع در بارداری به خاطر چیه؟

3

جراحی بواسیر در بارداری امکان پذیره؟ برای درمانش پیش چه دکتری برم؟

4

خونریزی به خاطر یبوست در بارداری چطور قابل درمانه؟

5

پماد و شیاف آنتی هموروئید در بارداری قابل استفاده هست؟

6

پماد گیاهی برای درمان بواسیر بارداری مناسبه؟

7

علایم بواسیر در بارداری چیه؟ میشه از بواسیر در بارداری جلوگیری کرد؟

8

زایمان طبیعی با وجود بواسیر امکان پذیره؟ بواسیر شدید دارم و گوشت اضافه دارم.

9

زور زدن به خاطر یبوست به جنین آسیب میزنه؟ یبوستم با قرص آهن بارداری بدتر شده

10

درمان خانگی بواسیر در بارداری به چه صورته؟

11

ممکنه زائده کوچک زبر نزدیک مقعد زگیل باشه؟

12

بیرون زدگی اطراف مقعد به خاطر یبوست در بارداری خوب میشه؟

13

نزدیکی از مقعد باعث نابینایی جنین میشه؟ شنیدم که نزدیکی از مقعد در دوران بارداری برای جنین بده

14

خوردن کله پاچه در بارداری باعث اسهال و دل پیچه میشه؟ بخاطر کله پاچه س یا ممکنه انگل باشه؟