بواسیر

بواسیر

بازدیدها: 633

سوال ها

1

علت بیرون زدگی مقعدی در بارداری چیه؟

2

برای خونریزی بعد از دفع مدفوع در بارداری چه کنم؟

3

جراحی بواسیر در بارداری امکان پذیره؟ برای درمانش پیش چه دکتری برم؟

4

خونریزی به خاطر یبوست در بارداری چطور قابل درمانه؟

5

پماد و شیاف آنتی هموروئید در بارداری قابل استفاده هست؟

6

پماد گیاهی برای درمان بواسیر بارداری مناسبه؟

7

علایم بواسیر در بارداری چیه؟ میشه از بواسیر در بارداری جلوگیری کرد؟

8

زایمان طبیعی در صورت داشتن بواسیر (هموروئید) ممکنه؟

9

زور زدن به خاطر یبوست به جنین آسیب میزنه؟ یبوستم با قرص آهن بارداری بدتر شده

10

درمان خانگی بواسیر در بارداری به چه صورته؟

11

ممکنه زائده کوچک زبر نزدیک مقعد زگیل باشه؟

12

بیرون زدگی اطراف مقعد به خاطر یبوست در بارداری خوب میشه؟

13

نزدیکی از مقعد باعث نابینایی جنین میشه؟ شنیدم که نزدیکی از مقعد در دوران بارداری برای جنین بده

14

خوردن کله پاچه در بارداری باعث اسهال و دل پیچه میشه؟ بخاطر کله پاچه س یا ممکنه انگل باشه؟

15

رابطه مقعدی در دوران بارداری ضرر داره؟