خونریزی بعد از سقط

خونریزی بعد از سقط

بازدیدها: 1471
اینکه خونریزی بعد از سقط تا چه زمانی ادامه داره از سؤالای ماماناس. اینکه اصلا چجور خونی خارج میشه؟ آیا این خون نشانه سقطه؟ و اینکه اگر سقط باشه، خونریزی به چه صورته؟ لکه بینی اتفاق میفته؟