تزریق آمپول روگام بعد از سقط

تزریق آمپول روگام بعد از سقط

بازدیدها: 384

تزریق آمپول روگام بعد از سقط در صورتی که گروه خونی مادر منفی باشه، الزامیه.

حالا شما برای اینکه بیشتر اطلاعات داشته باشین، بهتره پرسش مادرا و پاسخ کارشناسارو کامل بخونین.