جنین سفالیک

بازدیدها: 1175

سوال ها

1

تشخیص بریچ یا سفالیک از روی حرکات امکان پذیره؟

2

خوابیدن به پهلو در بچه سفالیک مشکلی نداره؟

3

چرخش بچه سفالیک تا کی امکان پذیره؟

4

حس کردن حرکت جنین سفالیک فقط در زیر دل مشکلیه؟

5

احتمال چرخش جنین سفالیک در هفته 34 هست؟

6

طول سرویکس در بچه سفالیک باید چند باشه؟

7

سر دخترم پایینه. سفالیک حالت طبیعی جنین در رحمه؟

8

دلیل دل درد در بچه سفالیک چیه؟

9

شرایط زایمان طبیعی بچه سفالیک در آب چیه؟

10

زایمان سزارین بچه سفالیک چه زمانی امکان پذیره؟

11

سفالیک یعنی سر بچه پایین هستش؟

12

زایمان طبیعی دوقلوی سفالیک امکان پذیره؟

13

جنین سفالیک و جفت قدامی یعنی چه؟

14

برای اینکه زودتر زایمان کنم روغن کرچک خوردم

15

جمع شدن جنین یک طرف پهلو خطرناکه؟

16

بریچ شدن بچه سفالیک خطرناکه؟

17

جنین طولی یعنی سر پایین یا بالا؟

18

فشار شکم روی بچه عرضی بیشتر از بقیه است؟

19

جنین عرضی کی میچرخه؟

20

چرخش جنین تا هفته چندم امکان پذیر هست؟ بچه ام افقیه.

21

منع نزدیکی به خاطر جفت پایین تا کی ادامه داره؟

22

جلوگیری از زایمان زودرس در رحم دوشاخ چگونه است؟

23

سزارین بچه سفالیک هفته 35 کار درستیه؟ سر جنین به پایینه و دکترم میگه باید طبیعی زایمان کنی...