زایمان با رحم دوشاخ

زایمان با رحم دوشاخ

بازدیدها: 325

زایمان با رحم دوشاخ برای خیلی از مادر ها سؤال بوده.

چون رحم دو شاخ شکل عادی نداره و بخاطر همین شکلش هم، احتمال زایمان زودرس داره.

برای اطلاعات بیشتر در این مورد، سؤالات این پست رو بخونین.