ذخیره بندناف

ذخیره بند ناف

بازدیدها: 280
بند ناف ذخیره ای از سلول های بنیادیه که برای درمان بیماری های فرد قابل استفاده است. هر شخص با سلول های بند ناف خودش مطابقت داره. ممکنه که شباهت ژنتیکی به صورتی باشه که فرد دیگری هم بتونه از بند ناف دیگری استفاده کنه. برای اطلاعات بیشتر سؤالات این پست رو بخونین...