سوال
بازدیدها: 1728

برای قطع خونریزی فیبروم چی کار کنیم؟ مادرم بیست روزه پریود شده و خونریزیش قطع نمیشه

خونریزی بر اثر فیبروم فیبروم خونریزی قطع خونریزی شیاف پروژسترون مدروفم پریود لکه بینی مراجعه به متخصص زنان مراجعه به ماما داروی قطع لکه بینی میوم توده رحمی
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس ببخشید برای قطع خونریزی فیبروم چی کار کنیم؟

البته مطممئن نیستم دلیل این خونریزی فیبروم باشه. مامانم عفونت داشت رفت دکتر گفت فیبروم داری....

دکتر یه قرص داد به اسم مدروفم. شیاف پروژسترون هم بهش داد.

الان نزدیک بیست روزه پریود شده و خون ریزی بند نمیاد.

چی کار کنه به نظر شما؟  برای قطع خونریزی فیبروم چی کار کنیم؟

بعد از قطع شدن تا یه هفته لکه بینی داره. بعد از یه هفته الان 14 روزه که خون ریزی قطع نمیشه.

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام جانم. دلیل این خونریزی فیبروم مادرتون هست عزیزم.

مادر محترم شما حتما باید دارو برای قطع خونریزی مصرف کنن.

ما به صورت اینترنتی نمیتونیم دارو تجویز کنیم.

به مطب متخصص یا ماما یا مرکز بهداشت مراجعه کنید حتما

نگران نشو. ولی برن دارو بهشون بدن قطع شه حتما.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!
قطع خونریزی