حرکت جنین هفته 17 تا 22

حرکت جنین هفته 17 تا 22

بازدیدها: 2298

سوال ها

1

قطع شدن حس حرکات جنین در هفته 18 از چیه؟

2

تکان نخوردن جنین در هفته نوزدهم عادیه؟

3

رشد نداشتن شکم و حرکت نکردن جنین به هم ارتباطی دارن؟

4

حس حرکت جنین داخل شکم چجوریه؟ هفته 20 بارداری هیچی حس نمیکنم

5

حس نکردن حرکات جنین 22 هفته خطرناکه؟ چند روز یه بار حس میکنم

6

20 هفته جنین تکون نمیخوره ؟ بچه من اصلا حرکت نداره

7

حرکت زیاد و مچاله شدن جنین گوشه شکم مشکلی داره؟

8

کم تکان خوردن جنین در هفته 22 طبیعیه؟

9

تکون خوردن زیاد جنین طبیعیه ؟ به پشت خوابیدن خطرناکه؟

10

حرکات جنین در هفته ۲۲ چگونه است؟

11

کم شدن حرکات جنین در هفته 17 و تکان نخوردنش مشکل داره؟

12

جنین حین خوابیدن تکون میخوره؟

13

حس کردن حرکت جنین در دو طرف شکم یعنی دوقلوئه؟

14

تکون نخوردن جنین در هفته بیستم طبیعیه؟

15

تکان نخوردن جنین هفته 19 در بارداری سوم نگران کننده است؟

16

رحم دوشاخ و جفت قدامی زایمان زودرس رو احتمالشو بالا میبرن؟

17

جفت قدامی مانع حس کردن حرکت جنین میشه؟

18

جنین از هفته چندم سکسکه میکنه؟ فرق حرکت جنین با سکسکه اش چیه؟

19

احساس حرکت جنین در بارداری دوم زودتر از بارداری اول اتفاق میفته؟

20

حرکت جنین 18 هفته زیر شکم احساس کردم. ممکنه افتادگی رحم باشه؟

21

یبوست به رحم فشار میاره؟ حرکت جنین رو خیلی پایین حس میکنم

22

احساس ترکیدن حباب در واژن در بارداری به خاطر چیه؟