درمان زردی

درمان زردی

بازدیدها: 513

سوال ها

1

زردی نوزاد چند روزه خوب میشه؟

2

برای دفع زردی نوزاد باقلایی 5 روزه چیکار باید کرد؟

3

استفاده از شیر خشک روی درمان زردی اثر داره؟ من شیر ندارم و از شیر خشک استفاده میکنم.

4

نوزاد 5 روزه با زردی 12 نیاز به دستگاه فتوتراپی داره؟

5

زردی بچه روی 11 چه کار باید کنیم؟ درست حسابی شیر ندارم بهش بدم.

6

شیر خشت با ترنجبین ضرر داره برای نوزاد؟ به خاطر زردی قطره بیلی ناستر بهش دادم. دوباره بگیرم بدم یا نه؟

7

عوارض قرص فنوباربیتال 15 برای زردی نوزاد 22 روزه چیه؟

8

اگر زردی پایین بیاد دوباره بالا میره؟

9

برای زردی نوزاد چه کار باید کرد؟ شیر هم ندارم بخوره خیلی بی قراره. اصلا تا فردا به دکتر دسترسی ندارم.

10

بهترین زمان برای ختنه کردن کی هست؟

11

یرقان نوزاد بالا رفته دوباره. یرقانش از 16 اومد رو 12 تا دیروز. دوباره رفت رو 14.

12

تست زردی نوزاد از کف پا بهتره یا از دست؟

13

عدد زردی طبیعی نوزاد 3 روزه باید چند باشه؟

14

عرق کاسنی در هفته 37 بارداری برای جلوگیری از زردی نوزاد موثره؟