درمان زردی

درمان زردی

بازدیدها: 1040

سوال ها

1

استفاده از شیر خشک روی درمان زردی اثر داره؟ من شیر ندارم و از شیر خشک استفاده میکنم.

2

زردی بچه 12 باشه گذاشتن زیر دستگاه فتوتراپی لازمه؟ میگن آب انار و شیر خشت خوبه.

3

زردی بچه روی 11 چه کار باید کنیم؟ درست حسابی شیر ندارم بهش بدم.

4

شیر خشت با ترنجبین ضرر داره برای نوزاد؟ به خاطر زردی قطره بیلی ناستر بهش دادم. دوباره بگیرم بدم یا نه؟

5

فنوباربیتال خطری برای نوزاد نداره؟ بچه ام 22 روزشه دکتر گفته هنوز زردی کامل برطرف نشده.

6

امکان بالا رفتن زردی نوزاد هست؟ اول زردی روی 15 بود. فردا 13.5 شد و دو روز بعد 12.5 شد.

7

برای زردی نوزاد چه کار باید کرد؟ شیر هم ندارم بخوره خیلی بی قراره. اصلا تا فردا به دکتر دسترسی ندارم.

8

یرقان نوزاد بالا رفته دوباره. یرقانش از 16 اومد رو 12 تا دیروز. دوباره رفت رو 14.

9

آزمایش زردی نوزاد از پا یا از دست میگیرن؟ از پا بگیرن بهتره یا دست؟

10

عدد نرمال زردی در نوزادان چند هست؟ 7 و نیم نرمال هست؟ آیا در اصل عدد زردی باید صفر باشه؟