درمان زردی

درمان زردی

بازدیدها: 1516

سوال ها

1

زردی نوزاد چند روزه خوب میشه؟

2

برای دفع زردی 5 روزه نوزاد چی کار باید کرد؟

3

استفاده از شیر خشک روی درمان زردی اثر داره؟ من شیر ندارم و از شیر خشک استفاده میکنم.

4

زردی بچه 12 باشه گذاشتن زیر دستگاه فتوتراپی لازمه؟ میگن آب انار و شیر خشت خوبه.

5

زردی بچه روی 11 چه کار باید کنیم؟ درست حسابی شیر ندارم بهش بدم.

6

شیر خشت با ترنجبین ضرر داره برای نوزاد؟ به خاطر زردی قطره بیلی ناستر بهش دادم. دوباره بگیرم بدم یا نه؟

7

عوارض قرص فنوباربیتال 15 برای زردی نوزاد چیه؟

8

امکان بالا رفتن زردی نوزاد هست؟ اول زردی روی 15 بود. فردا 13.5 شد و دو روز بعد 12.5 شد.

9

برای زردی نوزاد چه کار باید کرد؟ شیر هم ندارم بخوره خیلی بی قراره. اصلا تا فردا به دکتر دسترسی ندارم.

10

بهترین زمان برای ختنه کردن کی هست؟

11

یرقان نوزاد بالا رفته دوباره. یرقانش از 16 اومد رو 12 تا دیروز. دوباره رفت رو 14.

12

آزمایش زردی نوزاد از پا یا از دست میگیرن؟ از پا بگیرن بهتره یا دست؟

13

عدد زردی طبیعی نوزاد باید چند باشه؟

14

عرق کاسنی در بارداری برای جلوگیری از زردی نوزاد مفیده؟