بالا رفتن جفت

بازدیدها: 55

سوال ها

1

نزدیکی و پیاده روی برای جفت مارژینال خطرناکه؟

2

لک بینی به خاطر جفت قدامی مارژینال اتفاق میفته؟

3

چه کاری برای بالا رفتن جفت میشه انجام داد؟

4

احتمال سقط با جفت قدامی مارژینال هست؟

5

منع نزدیکی به خاطر جفت پایین تا کی ادامه داره؟

6

رابطه مقعدی با وجود جفت سرراهی برای جنین ضرر داره؟

7

جفت روی دهانه سرویکس باشه احتمالش هست بالا بره؟

8

احتمال بالا رفتن جفت سرراهی چقدره؟

9

رابطه جنسی با جفت سرراهی برای بارداری خطرناکه؟

10

بالا رفتن جفت مارژینال خلفی محتمله؟

11

جفت خلفی پرویا در سونوگرافی ان تی نیاز به مصرف دارو داره؟

12

تفسیر سونوی ان تی غربالگری به چه شکله؟

13

جفت خلفی لو لایینگ خطرناکه ؟ لکه بینی ندارم...

14

جفت خلفی پایین مانع نزدیکی در بارداری میشه؟

15

جفت خلفی تحتانی باعث پایین اومدن جنین میشه؟

16

جفت خلفی قدامی میشه ؟ جای جفت عوض میشه؟

17

موقعیت جفت خلفی چپ عوض میشه؟ تا آخر بارداری همین جور میمونه؟

18

یبوست به رحم فشار میاره؟ حرکت جنین رو خیلی پایین حس میکنم