حرکت نکردن جنین

بازدیدها: 719

سوال ها

1

تکون نخوردن جنین در هفته بیستم طبیعیه؟

2

تکان نخوردن جنین هفته 19 در بارداری سوم نگران کننده است؟

3

ممکنه به خاطر استفراغ شدید جنین آسیب ببینه؟

4

ضعیف شدن حرکات جنین بعد بتامتازون خطرناک نیست؟

5

تکون نخوردن جنین بعد از آمپول بتامتازون طبیعیه؟

6

برای تزریق آمپول پرولوتون روی شکم بخوابیم؟

7

چی کار کنم وزنم تو حاملگی خیلی بالا نره؟

8

برای تکان خوردن جنین در سونوگرافی تعیین جنسیت هفته 15 چه کنم؟

9

دو رحمی بودن حرکات جنین رو کم میکنه؟ احتمال زایمان زودرس هم هست

10

کم شدن حرکات جنین در هفته 39 به خاطر کم شدن فضای جنینه؟

11

نداشتن رشد شکم روی حرکت جنین تأثیر میذاره؟ حرکت جنین خیلی کمه

12

جنین از صبح تکون نخورده چی کار کنم؟ شیرینی هم خوردم و به پهلوی چپ خوابیدم

13

هفته نوزدهم بارداریم و حرکات جنین رو حس نمیکنم! چیکار کنم؟

14

حرکت جنین در هفته ۱۴ بارداری چجوریه؟

15

رشد نداشتن شکم و حرکت نکردن جنین به هم ارتباطی دارن؟

16

حس نکردن حرکت جنین در هفته ۲۰ خطرناکه؟

17

حس نکردن حرکات جنین 22 هفته خطرناکه؟ چند روز یه بار حس میکنم

18

چرا هفته 20 بارداری بچم تکون نمیخوره؟