مشخص شدن جنسیت جنین

مشخص شدن جنسیت جنین

بازدیدها: 2135

سوال ها

1

احتمال تشخیص جنسیت در هفته 12 هست؟

2

جنین پسر سمت راست مادر هست؟

3

تشخیص جنسیت دوقلو با سونوگرافی NT قطعی هست؟

4

جنسیت جنین دوقلوها کی مشخص میشه؟

5

حرکت نکردن جنین زمان سونوگرافی تعیین جنسیت چه چاره ای داره؟

6

تشخیص اشتباه جنسیت در هفته 20 ممکنه؟!

7

اشتباه سونوگرافی nt در تعیین جنسیت دختر چقدره؟

8

پزشک عمومی سونوگرافی تعیین جنسیت رو میتونه بنویسه؟

9

نتیجه کیت تعیین جنسیت چقدر قابل اطمینانه؟

10

تشخیص اشتباه جنسیت جنین در سونوگرافی آنومالی ممکنه؟!

11

قطعیت جنسیت جنین در هفته 13 چقدره؟

12

تشخیص جنسیت جنین در سه ماهگی و قبل از چهار ماهگی ممکنه؟

13

تشخیص جنسیت جنین بدون سونوگرافی چگونه ممکنه؟

14

احتمال خطا تعیین جنسیت در هفته 12 چقدره؟

15

تخمک از تخمدان چپ باشه جنین دختره؟

16

نتیجه تعیین جنسیت از سونوگرافی معمولی مطمئن است؟

17

تشخیص جنسیت جنین از وضعیت مادر امکان داره؟

18

نداشتن تهوع و خشکی پوست از علائم جنین پسره؟

19

خونریزی جفت جلو با فعالیت زیاد در بارداری نیاز به مراقبت داره؟

20

از روی جفت مارژینال میشه جنسیت جنین رو تشخیص داد؟

21

غربالگری اول برای چیست؟ جنسیت مشخص میشه؟