مشخص شدن جنسیت جنین

مشخص شدن جنسیت جنین

بازدیدها: 917

سوال ها

1

احتمال تشخیص جنسیت تو سونوگرافی NT در هفته 12 هست؟

2

جنسیت جنین سمت راست مادر پسر هست؟

3

جنسیت دوقلوی ناهمسان در سونوگرافی NT هفته 12 مشخصه؟

4

جنسیت جنین دوقلوها کی مشخص میشه؟

5

برای تکان خوردن جنین در سونوگرافی تعیین جنسیت هفته 15 چه کنم؟

6

تشخیص اشتباه جنسیت در هفته 20 ممکنه؟!

7

اشتباه سونوگرافی nt در تشخیص جنسیت دختر در هفته 13 چقدره؟

8

پزشک عمومی سونوگرافی تعیین جنسیت رو میتونه بنویسه؟

9

نتیجه کیت تعیین جنسیت چقدر قابل اطمینانه؟

10

تشخیص اشتباه جنسیت جنین در سونوگرافی آنومالی ممکنه؟!

11

تعیین جنسیت در هفته 13 بارداری چقدر قطعیت داره؟

12

تعیین جنسیت در ماه سوم بارداری ممکنه؟

13

راه تشخیص جنسیت جنین بدون سونوگرافی در هفته 15 چیه؟

14

احتمال خطای تشخیص جنسیت در هفته 12 در غربالگری اول چقدره؟

15

تخمک از تخمدان چپ باشه جنسیت جنین دختره؟

16

نتیجه تعیین جنسیت از سونوگرافی معمولی مطمئن است؟

17

تشخیص جنسیت از روی حالات مادر در هفته 26 بارداری امکان داره؟

18

رنگ جنین سقط شده پسر یا دختر چه رنگیه؟

19

نداشتن تهوع و خشکی پوست در هفته 11 ربطی به جنسیت جنین داره؟

20

خونریزی جفت جلو با فعالیت زیاد در بارداری نیاز به مراقبت داره؟

21

پایین بودن جفت و جنسیت جنین بهم ربطی دارن؟

22

آیا در غربالگری اول جنسیت مشخص می شود؟