خطای تعیین جنسیت

خطای تعیین جنسیت

بازدیدها: 759

سوال ها

1

در 16 هفته احتمال خطای تعیین جنسیت وجود داره؟

2

احتمال خطای تشخیص جنسیت در هفته 12 در غربالگری اول چقدره؟

3

در هفته 14 امکان اشتباه در تعیین جنسیت دختر است؟

4

دقیق ترین هفته برای تشخیص جنسیت جنین کی هست؟

5

احتمال خطا در تشخیص جنسیت در غربالگری اول وجود داره؟

6

نتیجه تعیین جنسیت از سونوگرافی معمولی مطمئن است؟

7

تعیین جنسیت در سونوگرافی آنومالی دقیق است؟

8

احتمال تغییر جنسیت جنین بعد 18 هفته وجود داره؟

9

آیا سونوگرافی سه بعدی در هفته ۱۸ در تعیین جنسیت اشتباه میکنه؟

10

تعیین جنسیت جنین در سونوگرافی NT مطمئنه؟

11

تشخیص اشتباه جنسیت در هفته 20 ممکنه؟!

12

تشخیص اشتباه جنسیت جنین در سونوگرافی آنومالی ممکنه؟!

13

تو دادن شکم در هفته 16 بارداری به جنین آسیب میزنه؟

14

cord دارای یک شریان و یک ورید می باشد. چیکار کنم؟

15

ضربان قلب جنین 171 و 176 در هفته 13 برای دوقلوها بالاست؟

16

برای سونوگرافی غربالگری اول صبح دقیق تره عصر؟

17

عدد NT 2.6 در غربالگری اول هفته 13 بارداری زیاده؟!

18

خطای تشخیص جنسیت در سونوگرافی آنومالی در هفته 16 چقدره؟

19

احتمال تشخیص جنسیت تو سونوگرافی NT در هفته 12 هست؟

20

لگد زدن جنین زیر ناف خطرناک نیست؟

21

تشخیص جنسیت از روی حالات مادر در هفته 26 بارداری امکان داره؟

22

زدن نبض جنین دختر در چهار ماهگی بارداری اتفاق میفته؟

23

جنسیت جنین دوقلوها کی مشخص میشه؟

24

اشتباه سونوگرافی nt در تشخیص جنسیت دختر در هفته 13 چقدره؟