سوال
بازدیدها: 1231

اگر آمپول سینال اف بیرون از یخچال باشه، فاسد میشه؟

سینال اف فاسد شدن دارو تنبلی تخمدان
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام کارشناس محترم اگر آمپول سینال اف بیرون از یخچال باشه، فاسد میشه؟

برای تنبلی تخمدان دکتر برام آمپول سینال اف تجویز کردن.

میخواستم بپرسم اگه آمپول سینال اف یک روز از یخچال بیرون بمونه، خراب میشه؟

اگر تو یخچال بمونه تا ماه دیگه استفاده کنم چی؟

تا چند وقت داخل یخچال خراب نمیشه؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام جانم.

اگر دمای اتاق خیلی گرم نبوده باشه، میتونید استفاده کنید. مشکلی نداره.

بستگی به تاریخ انقضاش داره. تاریخش رو نگاه کنید عزیزم.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!
سینال اف