کیسه زرده

بازدیدها: 1473

سوال ها

1

دیده نشدن فتال پل و کیسه زرده یعنی بارداری پوچه؟

2

قل دوم فتال پل و کیسه زرده نداشت. چه کنم؟

3

کیسه زرده تا چند هفتگی تشکیل میشه؟

4

ساک بارداری با کیسه زرده بدون رویان یعنی چی؟

5

آخرین مهلت تشکیل کیسه زرده و قلب کی هست؟

6

کیسه زرده چیه تو سونوگرافی؟ 8 هفته ام

7

کیسه زرده بدون جنین یعنی حاملگی پوچه؟

8

در بارداری پوچ عدد بتا چگونه بالا میرود؟

9

دفع بافت گوشتی نشانه سقط هست؟

10

ساک بارداری فاقد زرده و رویان یعنی بارداری پوچ هست؟

11

فتال پل (fetal pole) تو سونوگرافی یعنی خود جنین؟

12

سن بارداری رو از روز پاک شدن پریود حساب کنم؟

13

شواهدی از قطب رویانی در آن مشاهده نمی شود یعنی چی؟

14

ممکنه علت سقط تنبلی تخمدان باشه؟

15

بارداری پوچ با وجود کیسه زرده و ساک حاملگی ممکنه؟

16

علت نزدن قلب جنین در هفته ۱۱ چیه؟

17

شنیده نشدن صدای قلب جنین یعنی بارداری پوچه؟

18

تصویر ساک حاملگی فاقد کیسه زرده و قطب رویانی یعنی چی؟

19

زمان شروع تشکیل جفت کی هست؟

20

بعد از خونریزی شدید ممکنه جنین کامل سقط نشده باشه؟