آزمایش ناشتا

بازدیدها: 563

سوال ها

1

چقدر ناشتایی برای آزمایش قند بارداری لازمه؟

2

آزمایش تیروئید ناشتایی لازم داره؟

3

برای سونوگرافی غربالگری صبح برم یا عصر؟

4

مثانه پر برای سونوگرافی غربالگری اول لازمه؟

5

آیا پودر پسیلیوم (Psyllium) برای دیابت بارداری تجویز میشه؟

6

با دیابت بارداری و کم بودن مایع آمنیوتیک بچه سالم به دنیا میاد؟

7

تکرار آزمایش قند خون ضروریه؟ آزمایش برای قند منه یا بچه؟

8

آیا FBS 110 در بارداری نرمال هست؟ چی کار کنم کنترل بشه؟

9

قند نرمال بارداری باید چند باشه؟

10

عواقب کنترل نکردن دیابت بارداری چی هست؟

11

قند ناشتا 98 تو هفته 9 بارداری خیلی بالاست؟

12

تو آزمایش قند خون بارداری Lymphocyte Low. خطرناکه؟

13

کم کاری تیروئید باعث کند ذهنی بچه میشه؟ خوردن قرص ناشتای تیروئید قبل آزمایش ایرادی نداره؟

14

آزمایش خون آخر بارداری ناشتا باشه؟ دکتر برام سونوگرافی بررسی چسبندگی نوشته، باید این سونو رو انجام بدم؟

15

تأثیر شام و خواب شب بر هورمونها به چه شکله؟ برای آزمایش هورمونی ناشتا بودن واجبه؟

16

آزمایش غربالگری اول باید ناشتا باشیم؟