شیاف فرتیژست

بازدیدها: 1598

سوال ها

1

ممکنه علت لک بینی قهوه ای شیاف فرتیژست باشه؟

2

نحوه استفاده از شیاف فرتیژست 400 رو میشه بگید؟

3

شیاف فرتیژست برای جنین خطرناکه؟

4

فرتیژست بهتره یا پروژسترون؟ چه فرقی با هم دارند؟

5

گذاشتن شیاف فرتیژست هر شب ضرر نداره؟

6

شیاف فرتیژست مقعدی یا واژینال باید بذارم؟

7

مصرف شیاف فرتیژست به خاطر لک بینی و ترشح سفید مجازه؟

8

ممکنه علت یبوست مصرف شیاف فرتیژست باشه؟

9

ممکنه گرفتن کمر به خاطر عوارض شیاف فرتیژست باشه؟

10

ممکنه علت اسهال مصرف شیاف فرتیژست باشه؟

11

تفاوت شیاف سیکلوژست با فرتیژست چیه؟

12

علت تجویز استیل سالیسیلیک اسید و شیاف فرتیژست چیه؟

13

گذاشتن شیاف فرتیژست به صورت واژینال خطرناکه؟

14

ممکنه به خاطر شیاف فرتیژست جنین دوجنسیتی بشه؟

15

شیاف فرتیژست واژینال استفاده بشه یا مقعدی؟

16

شیاف فرتیژست و پروژسترون بدون لک بینی بخاطر چیه؟ دکترم برام تجویز کرده ولی من مشکلی از نظر خونریزی ندارم...

17

شیاف فرتیژست برای درد و احتمال سقط تجویز میشه؟ من سابقه سقط دارم و الان هم همش استرسشو دارم...

18

آزمایش CVS برای اولین بارداری در 40 سالگی حتما باید انجام بشه؟ نمیشه فقط غربالگری انجام بدم؟