شیاف فرتیژست

بازدیدها: 2204

سوال ها

1

ممکنه علت لک بینی قهوه ای شیاف فرتیژست باشه؟

2

استفاده از شیاف فرتیژست 400 واژینال خوبه یا مقعدی؟

3

شیاف فرتیژست برای جنین خطرناکه؟

4

تفاوت شیاف فرتیژست و پروژسترون چیه؟ کدوم بهتره؟

5

گذاشتن شیاف فرتیژست هر شب ضرر نداره؟

6

شیاف فرتیژست (پروژسترون) مقعدی بهتره یا واژینال؟

7

مصرف شیاف فرتیژست به خاطر لک بینی و ترشح سفید مجازه؟

8

ممکنه علت یبوست مصرف شیاف فرتیژست باشه؟

9

ممکنه گرفتن کمر به خاطر عوارض شیاف فرتیژست باشه؟

10

ممکنه علت اسهال مصرف شیاف فرتیژست باشه؟

11

شیاف فرتیژست برای چی خوبه؟ لکه بینی ندارم

12

استفاده از شیاف فرتیژست در هفته 6 چگونه است؟

13

تفاوت شیاف سیکلوژست با فرتیژست چیه؟

14

علت تجویز استیل سالیسیلیک اسید و شیاف فرتیژست چیه؟

15

گذاشتن شیاف فرتیژست به صورت واژینال خطرناکه؟

16

ممکنه به خاطر شیاف فرتیژست جنین دوجنسیتی بشه؟

17

نحوه استفاده از شیاف فرتیژست چگونه است؟

18

آزمایش CVS برای اولین بارداری در 40 سالگی حتما باید انجام بشه؟ نمیشه فقط غربالگری انجام بدم؟