آنزیم کبد

بازدیدها: 1933

سوال ها

1

راه حل برای حساسیت شدید پوست در بارداری چیه؟

2

ممکنه علت جوش زدن در حاملگی حساسیت غذایی باشه؟

3

دونه های قرمز روی پا همراه با خارش در بارداری از چیه؟

4

علت خشکی پا و قرمز شدن زیاد در بارداری چیست؟

5

کرم مناسب برای خارش زیاد شکم و سینه ها در بارداری چی هست؟

6

برای خارش واژن در بارداری از اپلیکاتور میتونم استفاده کنم؟

7

تاثیر بریچ بودن جنین روی ترک شکم چیه؟

8

برای خارش شدید در بارداری چی کار کنم?

9

ممکنه خارش دست و ساق پا کلستاز بارداری باشه؟

10

دونه های ریز شبیه تاول روی دست و پا در بارداری از چی میتونه باشه؟

11

کلرفنیرامین مشکل کبدی تو بارداری ایجاد میکنه؟

12

کهیر و خارش آسیب به جنین میرسونه؟ خارش شدید دارم.

13

درد سمت چپ شکم و ورم بدن در بارداری به خاطر چیه؟

14

سرگیجه و ورم دست نشونه فشارخون بالا در بارداریه؟

15

ورم پا و اضافه وزن ناگهانی بارداری از علائم دفع پروتئین ادراره؟

16

تاری چشم و ضعف و سرگیجه بارداری به خاطر چیه؟

17

دونه های قرمز روی پوست در بارداری به خاطر طبع گرمه؟ کل پوستم بجز صورتم دونه قرمز ریز زده