مشکل خواب

بازدیدها: 2018

سوال ها

1

مشکل درست خوابیدن در حاملگی رو چی کار کنم؟

2

تنگی نفس موقع خوابیدن به سمت چپ از چی هست؟

3

بند اومدن نفس و سنگینی معده موقع خواب تو بارداری از چیه؟

4

چرا موقع خوابیدن به پهلوی راست نفس تنگی و حالت تهوع میگیرم؟

5

از شدت درد لگد جنین طاق باز میخوابم. چی کار کنم؟

6

سوزش ناحیه بیرونی واژن عفونته یا ممکنه عرق سوز شده باشه؟

7

مصرف اسپری برای خشکی بینی در بارداری ضرر نداره؟

8

گرفتگی عضلات پا از عوارض آمپول پرولوتون است؟

9

خوابیدن به پهلوی راست تو بارداری خطرناکه؟

10

درد داخل واژن در بارداری به خاطر چیه؟

11

دیر خوابیدن مادر باعث شب بیداری نوزاد میشه؟

12

خوابیدن زیاد برای جنین ضرر داره؟

13

دیر خوابیدن در بارداری برای جنین ضرر داره؟

14

برای برطرف کردن بی خوابی در بارداری چه کار کنم؟

15

عوارض مصرف زولپیدم ۱۰ برای جنین چیه؟

16

مصرف دیفن هیدرامین برای بی خوابی در بارداری مجازه؟

17

بی خوابی مادر واسه جنین ضرر داره؟

18

خوابیدن به پهلو راست در اواخر بارداری خطرناکه؟

19

با خوابیدن به پهلوی راست حرکات جنین بیشتر میشه. علت چیه؟

20

علت سفت شدن جنین در ماه هشتم چیه؟ چرا شکمم سفت میشه؟

21

تأثیر شام و خواب شب بر هورمونها به چه شکله؟ برای آزمایش هورمونی ناشتا بودن واجبه؟

22

بی خوابی ناشی از استرس در بارداری باعث زایمان زودرس میشه؟ استرس برای جنین خطرناکه؟

23

برای کمتر شدن حالت گرگرفتگی در بارداری چیکار میشه کرد؟ این گرما و داغی بدن تو بارداری طبیعیه؟