مشکل خواب

بازدیدها: 1579

سوال ها

1

مشکل درست خوابیدن در حاملگی رو چی کار کنم؟

2

تنگی نفس موقع خوابیدن به سمت چپ از چی هست؟

3

بند اومدن نفس و سنگینی معده موقع خواب تو بارداری از چیه؟

4

چرا موقع خوابیدن به پهلوی راست نفس تنگی و حالت تهوع میگیرم؟

5

از شدت درد لگد جنین طاق باز میخوابم. چی کار کنم؟

6

گرفتگی عضلات پا از عوارض آمپول پرولوتون است؟

7

خوابیدن به پهلوی راست تو بارداری خطرناکه؟

8

درد داخل واژن در بارداری به خاطر چیه؟

9

دیر خوابیدن مادر باعث شب بیداری نوزاد میشه؟

10

خوابیدن زیاد برای جنین ضرر داره؟

11

دیر خوابیدن در بارداری برای جنین ضرر داره؟

12

برای برطرف کردن بی خوابی در بارداری چه کار کنم؟

13

عوارض مصرف زولپیدم ۱۰ برای جنین چیه؟

14

مصرف دیفن هیدرامین برای بی خوابی در بارداری مجازه؟

15

بی خوابی مادر واسه جنین ضرر داره؟

16

خوابیدن به پهلو راست در اواخر بارداری خطرناکه؟

17

با خوابیدن به پهلوی راست حرکات جنین بیشتر میشه. علت چیه؟

18

تأثیر شام و خواب شب بر هورمونها به چه شکله؟ برای آزمایش هورمونی ناشتا بودن واجبه؟

19

بی خوابی ناشی از استرس در بارداری باعث زایمان زودرس میشه؟ استرس برای جنین خطرناکه؟

20

برای کمتر شدن حالت گرگرفتگی در بارداری چیکار میشه کرد؟ این گرما و داغی بدن تو بارداری طبیعیه؟