سوال
بازدیدها: 1955

با تزریق آمپول اف اس اچ باردار میشم؟

ارتباط فولیکول و بارداری سونوگرافی نزدیکی تأخیر پریود سیکل قاعدگی پریود نامنظم تخمک گذاری هاش سی جی پریود آمپول اچ سی جی تخمدان فولیکول تنظیم قاعدگی محرک تخمک گذاری آمپول اف اس اچ (FSH) فولیکول بالغ اندازه فولیکول
پرسش کاربر عزیز لک لک:

سلام خانم کارشناس با تزریق آمپول اف اس اچ باردار میشم؟

دوشنبه دکتر رفتم برام سه تا آمپول اف اس اچ نوشت.

آخریشو امروز زدم ولی چون پنج شنبه ها نیست گفت شنبه بیا برای سونوگرافی.

به نظرتون شنبه دیر نیست؟ چکار کنم؟ کی باید نزدیکی داشته باشم؟

چه کار کنم که زودتر باردار شم؟

سیکل هام منظم نبود ولی چند ماهه با قرص پریود میشم.

سیکلم هم 30 روزست.

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام خانم گل.

این آمپول تخمدان ها رو برای تولید تخمک های بیشتر تحریک میکنه.

معمولا ۲۴ ساعت بعد از آخرین دوز باید یه آمپول hcg هم زده بشه و بعد یه سونوگرافی.

پزشکت میزان این داروها و زمان سونوگرافی رو باید تعیین کنن و معمولا مصرف این دارو تا زمان بالغ شدن فولیکول ها باید ادامه داشته باشه.

نگران نباش و تحت نظر پزشکت باش.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!
آمپول اچ سی جی