اندازه فولیکول

بازدیدها: 2738

سوال ها

1

علائم تخمک بارور شده چیست؟

2

روز لقاح بعد از تزریق اچ سی جی کیه؟

3

آزاد شدن تخمک ۱۰ روز بعد تزریق hcg ممکنه؟

4

تفاوت سینال اف و اچ ام جی چیه؟

5

احتمال بارداری بعد تزریق سینال اف به همسر وجود داره؟

6

آیا داروهای تحریک تخمک گذاری باعث تأخیر پریود میشه؟

7

آمپول سینال اف دو قلوزایی میاره؟

8

آیا عکس رنگی باعث باز شدن لوله ها میشود؟

9

لتروزول باعث کاهش استروژن میشه؟ فولیکولا خوبن ولی ضخامت اندومتر از حد نرمال کمتره...

10

آمپول آزاد سازی تخمک اسمش چیه؟ چند تا لازمه که تزریق کنم؟

11

اچ سی جی چقدر بعد از اچ ام جی باید تزریق بشه؟

12

بارداری دوقلو با یک فولیکول ممکنه؟

13

تعداد فولیکول برای بارداری چند تاست؟

14

با تزریق آمپول اف اس اچ باردار میشم؟

15

رابطه ضخامت اندومتر و بارداری چیه؟ ضخامت اندومتر 5.8 خوبه؟

16

اندازه فولیکول مناسب برای بارداری چقدره؟

17

نشانه تنبلی تخمدان چیه؟ سونوگرافی بهم گفتن که فولیکول دیده نمیشه. باید چیکار کنم؟

18

تخمک گذاری با یک لوله رحم با چه ترتیبیه؟ هر ماه یا یک ماه درمیون تخمک آزاد میشه؟

19

بهترین زمان تزریق آمپول اچ سی جی (hcg) کی هست؟