آمپول پرولوتون

بازدیدها: 2471

سوال ها

1

پرولوتون واسه جنین ضرر نداره؟

2

تزریق پرولوتون 500 به جای پرولوتون 250 خطرناکه؟

3

علت تجویز آمپول پرولوتون دپو چیه؟

4

برای تزریق آمپول پرولوتون روی شکم بخوابیم؟

5

آمپول پرولوتون باعث درد بیشتر حین زایمان میشه؟

6

آمپول پرولوتون برای زایمان طبیعی مشکلی ایجاد کنه؟

7

آمپول پرولوتون تا هفته چند بارداری تزریق میشه؟

8

گرفتگی عضلات پا از عوارض آمپول پرولوتون است؟

9

خارش شدید از عوارض آمپول پرولوتون هست؟

10

لک قهوه ای از عوارض تزریق آمپول پرولوتونه؟

11

عوارض آمپول پرولوتون چیه؟

12

علت تجویز آمپول پرولوتون چیه؟

13

نحوه نگهداری آمپول پرولوتون در منزل چجوریه؟

14

آمپول پرولوتون در بارداری برای چی تجویز میشه؟ من تا الان شیاف پروژسترون استفاده میکردم...

15

دردهای نامنظم شکم و انقباض های نامنظم دارم. باید استراحت کنم یا میتونم فعالیت داشته باشم؟

16

آمپول پرولوتون باعث شل شدن رحم میشه ؟ دهانه رحم نرم باشه، خطرناک نیست ؟

17

قطع آمپول پرولوتون باعث زایمان زودرس میشه؟ زیاد شنیدم که بعد قطع آمپول زایمان کردن...

18

زیاد شدن پروژسترون در بدن ضرر نداره؟

19

ممکنه پرولوتون باعث تشکیل نشدن قلب جنین بشه؟

20

آمپول پرولوتون باعث درد ناف میشه؟

21

کمردرد و درد شکم بعد از تزریق پرولوتون کاپورات طبیعیه؟

22

آمپول پرولوتون روی سلامت بچه اثر منفی داره؟

23

نحوه تزریق آمپول پروژسترون به چه صورته؟

24

ترشحات قهوه ای برای جنین خطرناکه؟

25

با وجود لکه بینی احتمال تشکیل نشدن قلب وجود داره؟

26

با دیدن لک قهوه ای در هفته 7 چی کار باید کرد؟

27

سونوگرافی سه بعدی برای جنین خطرناکه؟

28

آمپول پرولوتون دپو باعث دوجنسیتی شدن جنین میشه؟

29

چرا بعد از تزریق پرولوتون خارش باسن گرفتم؟

30

لک بینی به خاطر جفت قدامی مارژینال اتفاق میفته؟

31

استراحت به خاطر جفت خلفی پایین چقدر باید باشه؟

32

آمپول پرولوتون حرکات جنین رو کم میکنه؟ دو روزه حرکاتش خیلی کم شده

33

احتمال زایمان زودرس با سرکلاژ و پساری چقدره؟ آمپول پرولوتون هم میزنم. نشانه زایمان زودرس چیه؟

34

گذاشتن حلقه پساری لزومی داره؟ طول سرویکس کاهش پیدا کرده و پزشکم پیشنهاد پساری داده

35

علامت باز شدن دهانه رحم چیه؟ دهانه رحم چند میلیمتر باز شده بود و روزی دوتا سیکلوژست و آمپول پرولوتون استفاده میکردم...

36

آمپول بتامتازون باعث کامل شدن بچه میشه ؟ من احتمال زایمان زودرس دارم.

37

رحم افتاده برای نگهداری جنین مناسبه؟ من سابقه کوتاهی سرویکس داشتم و باز هم برام اتفاق افتاده

38

وقتی وایسادم جنین به پایین فشار میاره. باعث میشه تو لگنم فشار و درد احساس کنم. چیکار کنم؟

39

نشانه کوتاهی طول سرویکس در بارداری چیه؟ این نشونه هایی که من دارم خطرناکه؟