تشکیل ریه جنین

بازدیدها: 2784

سوال ها

1

ختم بارداری بچه عرضی خطرناکه؟

2

مرده زایی به چه دلایلی اتفاق میفته؟ من پارسال یه سقط داشتم. از پاره شدن کیسه آب میترسم...

3

3تا آمپول بتا علاوه بر 6تای قبلی برای جنین ضرر نداره؟ شنیدم روی مغز جنین اثر میذاره...

4

زدن آمپول بتامتازون هفته 36 بارداری لازمه؟

5

آمپول بتامتازون خارج یخچال میشه نگهداری کرد؟ 6 تاشو زدم و چندتایی که مونده رو گذاشتم تو اتاق

6

بعد تزریق بتامتازون کم نشدن حرکت جنین چه معنی میتونه داشته باشه؟ ممکنه روش اثر نذاشته باشه؟

7

با تزریق بتامتازون نوزاد داخل دستگاه میمونه؟ بتامتازون چقدر تشکیل ریه رو جلو میندازه؟

8

کم شدن حرکت جنین بعد تزریق بتامتازون طبیعیه؟ دکترم 6 تا آمپول بتامتازون برام تجویز کرده بود

9

آمپول بتامتازون برای زایمان زودرس خطرناکه ؟ ممکنه با تزریقش جنین از بین بره؟

10

دردهای نامنظم شکم و انقباض های نامنظم دارم. باید استراحت کنم یا میتونم فعالیت داشته باشم؟

11

بتامتازون باعث زایمان زودرس میشه ؟ تزریق این آمپول عوارض خاصی نداره؟

12

آمپول بتامتازون باعث کامل شدن بچه میشه ؟ من احتمال زایمان زودرس دارم.

13

بچه تو هفته 37 صد در صد رسیده ؟ دیگه میشه گفت کامل کامل شده ؟

14

قطع آمپول پرولوتون باعث زایمان زودرس میشه؟ زیاد شنیدم که بعد قطع آمپول زایمان کردن...