هفته 30 بارداری

بازدیدها: 416

سوال ها

1

برای دل پیچه اواخر بارداری چی کار کنم؟

2

احساس گشادی واژن در بارداری طبیعیه؟

3

علت پوسته شدن دست و پا در بارداری چیه؟

4

تفاوت درد رگ سیاتیک با درد زایمانی چیه؟

5

خارش شدید از عوارض آمپول پرولوتون هست؟

6

چاره بیخوابی در بارداری چیه؟

7

وارد شدن خاک به گلو در بارداری ضرر داره؟

8

از شدت درد لگد جنین طاق باز میخوابم. چی کار کنم؟

9

آزمایش دیابت هفته 30 دیر شده؟

10

باردارم قندم بالاست چیکار کنم؟

11

از چه پمادی برای درمان تبخال در بارداری میتونم مصرف کنم؟

12

جوش زیر شکم روی خط شلوار در بارداری از چی میتونه باشه؟

13

خوردن لیدی میل توسط مادر باعث رفلاکس معده نوزاد در آینده میشه؟

14

دوباره تو یک ماه 5 کیلو اضافه کردم. میشه تو حاملگی رژیم گرفت؟

15

انتقال کرونا بعد سونوگرافی ممکنه؟ هفته 30 بارداری ام

16

افزایش وزن به علت مولتی ویتامین طبیعیه؟

17

جنین عرضی با جفت خلفی گرید 2 در هفته 31 نرماله؟

18

جفت پایین و جنین با پا دلیل سزارین کردن میشه؟

19

خارش گلو در هفته 30 بارداری بدون دارو چطوری قابل درمانه؟

20

دیدن اکلیل نورانی جلوی چشم در بارداری به چه دلیلی هست؟

21

سردرد دوره ای در بارداری با سابقه میگرن برای جنین ضرر داره؟

22

سرگیجه و تاری دید در هفته 30 بارداری به خاطر چیه؟

23

علت سوزش شدید معده در ماه هفتم بارداری چیه؟

24

دو رحمی بودن حرکات جنین رو کم میکنه؟ احتمال زایمان زودرس هم هست

25

سفیکسیم 200 در هفته 30 بارداری برای عفونت ادراری ضرر داره؟

26

میزان مایع آمنیوتیک در هفته 30 بارداری 12/4cm باشه نرماله؟

27

ترشحات زردرنگ و بودار اواخر بارداری رو چجوری میشه درمان کنم؟ از داروی گیاهی استفاده کنم؟