قرص تیروئید

بازدیدها: 864

سوال ها

1

دفع لخته های کوچک با لکه بینی قهوه ای یعنی دفع هماتوم؟

2

در بارداری بدن و صورت حالت دون دون قرمز شده بود. دلیلش چیه؟

3

بالارفتن فشار بعد زایمان به خاطر تیروئید پیش میاد؟

4

گردو برای کسی که تیروئید داره ضرر داره؟ در دوران بارداری هم با مشکل تیروئید نمیشه گردو مصرف کرد؟

5

مصرف نکردن دارو برای تیروئید بارداری مشکل سازه؟ من هیچ قرصی برای تیروئیدم نمیخورم...

6

خوردن لووتیروکسین قبل آزمایش غربالگری مشکل نداره؟ آزمایش غربالگری باید ناشتا باشه؟

7

قرص لووکسین (لووتیروکسین) در بارداری باید ناشتا مصرف بشه؟

8

قرص تیروزین برای تیروئید حاملگی مناسبه؟ اضافه وزن بارداری میتونه بخاطر مشکل تیروئید باشه؟

9

مصرف پرواوراسیل برای تیروئید بارداری مجازه؟ تیروئید چه عوارضی برای مادر و بچه داره؟

10

مصرف قرص تیروئید قبل آزمایش تیروئید در هفته 18 مشکل داره؟

11

قطع ناگهانی قرص لووتیروکسین در هفته 35 بارداری مجازه؟

12

قرص لووکسین تیروئید بارداری نرمال میکنه؟ مصرفش مشکلی برای جنین ایجاد نمیکنه؟

13

قطع داروی تیروئید در بارداری عواقب برای جنین نداره؟ من مشکل کم کاری تیروئید دارم ولی دکترم دارومو قطع کرده...

14

خطرات کم کاری تیروئید در بارداری چه چیزاییه؟ تیروئید کم کار چه مشکلاتی داره؟

15

سابقه کم کاری تیروئید آسیبی به جنین میرسونه؟ من از قبل بارداری مشکل تیروئید داشتم...

16

برای آزمایش تیروئید در هفته 23 بارداری باید ناشتا باشیم؟

17

قرص پرواوراسیل برای تیروئید در بارداری همزمان با مولتی ویتامین مشکلی ایجاد میکنه؟

18

عوارض تیروئید پرکار در بارداری چیه؟

19

تیروئید 10.72 برای جنین خطرناکه؟

20

خوردن قرص تیروئید قبل سزارین مشکلی ایجاد میکنه؟ روز عمل نباید قرصمو بخورم؟ چند ساعت قبل سزارین باید صبحانه بخورم؟

21

تیروئید پرکار در بارداری خطر سقط هم داره؟ من هیچ اطلاعی درباره این بیماری ندارم و نمیدونم...

22

قرص پرواوراسیل تیروئید پرکار در بارداری رو کنترل میکنه؟ تیروئید چه خطری برای جنین داره؟

23

تیروئید در بارداری چند باشه خوبه؟ تیروئیدم اول بارداری 3/5 بود. بعد خوردن قرص شد 2/35. نرماله؟

24

آموکسی سیلین برای عفونت دندان در بارداری مجازه؟