ناشتا

بازدیدها: 363

سوال ها

1

چقدر ناشتایی برای آزمایش قند بارداری لازمه؟

2

قند ناشتا ۹۶ و یک ساعت پس از غذا ۱۰۷ تو بارداری نرماله؟

3

قند ناشتا 95 در ماه 5 بارداری زیاده؟

4

قند ناشتا 107 خطری برای جنین داره یا نه؟

5

ضعف شدید برای جنین ضرر داره؟

6

قند ناشتا 95 یعنی دیابت بارداری دارم؟

7

قند بارداری ناشتا ۱۵۰ خیلی زیاده؟

8

قند یک ساعته ١٨۵ یعنی دیابت حاملگی دارم؟

9

fbs ۸۰ و gct ۱۸۵ یعنی قند بارداری بالا است؟

10

قند بارداری دو ساعت بعد ناشتا 77 پایین نیست؟

11

قند ناشتا در دوران بارداری زیر 92 باید باشه؟

12

برای قند خون 170 بعد از غذا در بارداری چه باید بکنم؟

13

برای پایین آوردن قند در بارداری بدون انسولین چی کار کنم؟

14

بیهوشی کامل برای سزارین در چه صورتی اتفاق میفته؟ من نمیخوام بی حس بشم و میخوام کامل بی هوشم کنن...

15

قطع کردن قرص اعصاب قبل از بارداری واجبه؟ دمیترون بر اعصاب مادر و جنین تأثیر منفی میذاره؟

16

چرا در همه روزهای هفته های اول بارداری حالت تهوع ندارم؟

17

آزمایش غربالگری اول در هفته 12 باید ناشتا باشیم؟