سوال
بازدیدها: 7377

قرص لاکتوفم روی تخمک گذاری اثر میذاره ؟ قرص استامینوفن کدئین چطور ؟

منع نزدیکی تخمک گذاری استامینوفن کدئین کاهش درد پریود قرص لاکتوفم مفنامیک اسید عفونت قارچی انتقال عفونت به همسر
پرسش کاربر عزیز لک لک:

کارشناس محترم ببخشید قرص لاکتوفم روی تخمک گذاری اثر میذاره ؟

من ۲۲ سالمه و قصد بارداری دارم. قرص استامینوفن کدئین که برای کاهش درد عادت ماهیانه میخوریم، بر روی تخمک گذاری تاثیر داره ؟

در ضمن من قرص لاکتوفم هم مصرف میکنم. قرص لاکتوفم روی تخمک گذاری اثر میذاره ؟

پاسخ کارشناس لک لک:

سلام نازنین جان. کلا مصرف مسکن در دوران پریود خوب نیست.

نهایتا اگر درد شدیده، مفنامیک اسید نه کدئین استامینوفن. اینا در درازمدت تاثیرات بدی دارن.

لاکتوفم برای عفونته قارچیه عزیزم. اگر عفونت داری کلا نباید نزدیکی کنی تا برطرف شه و تشدید نشه.

اگر درمان بشه دیگه عفونتت به همسرت هم منتقل نمیشه. بذار دوره درمانت تموم شه، بعد تو تاریخ تخمک گذاری نزدیکی داشته باش جانم.

سوالت رو از کارشناس، رایگان بپرس!
انتقال عفونت به همسر