استامینوفن ساده

بازدیدها: 323

سوال ها

1

تفاوت درد رگ سیاتیک با درد زایمانی چیه؟

2

شیاف دیکلوفناک برای درد دندان در هفته 29 حاملگی مجازه؟

3

قرص دیکلوفناک برای درد دندان در بارداری میشه خورد؟

4

شیاف دیکلوفناک 50 در هفته 21 برای بدن درد و استخوان درد خوبه؟

5

شیاف دیکلوفناک 100 در هفته 33 بارداری برای قلب جنین ضرر داره؟

6

مصرف شیاف دیکلوفناک براي سردرد در حاملگی مجازه؟

7

خون دندون برای جنین خطرناک نیست؟ دندون عقلمو جراحی کردم.

8

شیاف دیکلوفناک برای لگن درد در هفته 36 بارداری مجازه؟

9

مصرف داروی سرماخوردگی برای جنین ضرر داره؟

10

مصرف داروی سرماخوردگی با تجویز پزشک در بارداری ایرادی نداره؟

11

استامینوفن ساده برای سرماخوردگی بارداری قابل استفاده است؟

12

برای خلط گلو به خاطر سرماخوردگی در اوایل بارداری چه دارویی بخورم؟

13

مسکن قابل استفاده در بارداری چیه؟ واسه سردرد نمیتونم مسکن مصرف نکنم

14

مصرف مسکن به خاطر سردرد بارداری مجازه؟ چشمامم درد گرفته

15

استامینوفن برای کاهش سردرد بارداری قابل استفاده است؟

16

سردرد همراه تهوع در 8 هفته بارداری چطور قابل درمانه؟

17

استامینوفن ساده برای میگرن بارداری تأثیری داره؟

18

علت سوزن سوزن شدن سمت چپ کمر در هفته 14 بارداری چیه؟