شیردهی سریع

بازدیدها: 2104

سوال ها

1

پدی لاکت در درمان کولیک نوزاد تاثیر داره؟ دکتر تجویز کرده.

2

برای کولیک بچم چه کار کنم؟ طفلکی گریه می کنه همه اش.

3

چرا وزن نوزاد کم شده؟ وزن هنگام تولد ۳۰۶۰ بود. الان ۲۸۶۰.

4

زردی نوزاد به خاطر واکسن روگام نیست؟ میخواستم بدونم چرا نوزاد به دنیا میاد زردی میگیره؟

5

یرقان نوزاد بالا رفته دوباره. یرقانش از 16 اومد رو 12 تا دیروز. دوباره رفت رو 14.

6

چه چیزایی باعث زردی نوزاد میشه؟ من الان هشت ماهمه. بچه خواهرم زردی گرفت.

7

آزمایش زردی نوزاد از پا یا از دست میگیرن؟ از پا بگیرن بهتره یا دست؟

8

عدد نرمال زردی در نوزادان چند هست؟ 7 و نیم نرمال هست؟ آیا در اصل عدد زردی باید صفر باشه؟

9

استفاده از شیر خشک روی درمان زردی اثر داره؟ من شیر ندارم و از شیر خشک استفاده میکنم.

10

زردی بچه روی 11 چه کار باید کنیم؟ درست حسابی شیر ندارم بهش بدم.

11

شیر خشت با ترنجبین ضرر داره برای نوزاد؟ به خاطر زردی قطره بیلی ناستر بهش دادم. دوباره بگیرم بدم یا نه؟

12

فنوباربیتال خطری برای نوزاد نداره؟ بچه ام 22 روزشه دکتر گفته هنوز زردی کامل برطرف نشده.

13

امکان بالا رفتن زردی نوزاد هست؟ اول زردی روی 15 بود. فردا 13.5 شد و دو روز بعد 12.5 شد.

14

برای زردی نوزاد چه کار باید کرد؟ شیر هم ندارم بخوره خیلی بی قراره. اصلا تا فردا به دکتر دسترسی ندارم.

15

برای سرفه کودک چه شربتی بهش بدم؟ میخوام برم داروخونه براش دارو بگیرم.

16

زردی 11 رو 7 بستری می کنن ؟ چی کار کنم زردی نوزاد بیاد پایین ؟