افزایش نوبت شیردهی

بازدیدها: 2513

سوال ها

1

برای کمبود شیر در دوران شیرهی چی کار کنم؟

2

برای دفع زردی 5 روزه نوزاد چی کار باید کرد؟

3

پدی لاکت در درمان کولیک نوزاد تاثیر داره؟ دکتر تجویز کرده.

4

برای کولیک بچم چه کار کنم؟ طفلکی گریه می کنه همه اش.

5

چرا وزن نوزاد کم شده؟ وزن هنگام تولد ۳۰۶۰ بود. الان ۲۸۶۰.

6

نوزاد 15 روزه هر دو روز یک بار مدفوع میکنه. چی کار کنم؟

7

زردی نوزاد به خاطر واکسن روگام نیست؟ میخواستم بدونم چرا نوزاد به دنیا میاد زردی میگیره؟

8

یرقان نوزاد بالا رفته دوباره. یرقانش از 16 اومد رو 12 تا دیروز. دوباره رفت رو 14.

9

چه چیزایی باعث زردی نوزاد میشه؟ من الان هشت ماهمه. بچه خواهرم زردی گرفت.

10

آزمایش زردی نوزاد از پا یا از دست میگیرن؟ از پا بگیرن بهتره یا دست؟

11

عدد زردی طبیعی نوزاد باید چند باشه؟

12

استفاده از شیر خشک روی درمان زردی اثر داره؟ من شیر ندارم و از شیر خشک استفاده میکنم.

13

زردی بچه 12 باشه گذاشتن زیر دستگاه فتوتراپی لازمه؟ میگن آب انار و شیر خشت خوبه.

14

زردی بچه روی 11 چه کار باید کنیم؟ درست حسابی شیر ندارم بهش بدم.

15

شیر خشت با ترنجبین ضرر داره برای نوزاد؟ به خاطر زردی قطره بیلی ناستر بهش دادم. دوباره بگیرم بدم یا نه؟

16

عوارض قرص فنوباربیتال 15 برای زردی نوزاد چیه؟

17

امکان بالا رفتن زردی نوزاد هست؟ اول زردی روی 15 بود. فردا 13.5 شد و دو روز بعد 12.5 شد.

18

برای زردی نوزاد چه کار باید کرد؟ شیر هم ندارم بخوره خیلی بی قراره. اصلا تا فردا به دکتر دسترسی ندارم.

19

سیر نشدن بچه با شیر مادر چطور مشخص میشه؟ اگه سیر نشه، بهش شیرخشک بدم؟

20

برای سرفه کودک چه شربتی بهش بدم؟ میخوام برم داروخونه براش دارو بگیرم.