افزایش نوبت شیردهی

بازدیدها: 742

سوال ها

1

برای کمبود شیر در دوران شیرهی چی کار کنم؟

2

برای دفع زردی نوزاد باقلایی 5 روزه چیکار باید کرد؟

3

قطره پدی لاکت برای نوزاد یک ماهه ضرر نداره؟

4

برای کولیک بچم چه کار کنم؟ طفلکی گریه می کنه همه اش.

5

چرا وزن نوزاد کم شده؟ وزن هنگام تولد ۳۰۶۰ بود. الان ۲۸۶۰.

6

نوزاد 15 روزه هر دو روز یک بار مدفوع میکنه. چی کار کنم؟

7

زردی نوزاد به خاطر واکسن روگام نیست؟ میخواستم بدونم چرا نوزاد به دنیا میاد زردی میگیره؟

8

یرقان نوزاد بالا رفته دوباره. یرقانش از 16 اومد رو 12 تا دیروز. دوباره رفت رو 14.

9

چه چیزایی باعث زردی نوزاد میشه؟ من الان هشت ماهمه. بچه خواهرم زردی گرفت.

10

تست زردی نوزاد از کف پا بهتره یا از دست؟

11

عدد زردی طبیعی نوزاد 3 روزه باید چند باشه؟

12

استفاده از شیر خشک روی درمان زردی اثر داره؟ من شیر ندارم و از شیر خشک استفاده میکنم.

13

نوزاد 5 روزه با زردی 12 نیاز به دستگاه فتوتراپی داره؟

14

زردی بچه روی 11 چه کار باید کنیم؟ درست حسابی شیر ندارم بهش بدم.

15

شیر خشت با ترنجبین ضرر داره برای نوزاد؟ به خاطر زردی قطره بیلی ناستر بهش دادم. دوباره بگیرم بدم یا نه؟

16

عوارض قرص فنوباربیتال 15 برای زردی نوزاد 22 روزه چیه؟

17

اگر زردی پایین بیاد دوباره بالا میره؟

18

برای زردی نوزاد چه کار باید کرد؟ شیر هم ندارم بخوره خیلی بی قراره. اصلا تا فردا به دکتر دسترسی ندارم.

19

از کجا بفهمم شیرم برای سیر شدن نوزاد کافیه؟

20

برای سرفه کودک چه شربتی بهش بدم؟ میخوام برم داروخونه براش دارو بگیرم.